reklama - zainteresowany?

Atak na sieć okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci - Helion


ebook
Autor: James Forshaw
Tytuł oryginału: Attacking Network Protocols: A Hacker's Guide to Capture, Analysis, and Exploitation
Tłumaczenie: Andrzej Grażyński
ISBN: 978-83-283-5391-6
stron: 368, Format: ebook
Data wydania: 2019-06-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 36,85 zł (poprzednio: 65,80 zł)
Oszczędzasz: 44% (-28,95 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Bezpieczeństwo sieci | Inne | Prezenty dla Niego | Protokoły

Gwałtowny rozwój i upowszechnienie technologii sieciowych sprawiły, że dziś praktycznie każdy codziennie korzysta z sieci, i to nie tylko za pomocą komputera czy telefonu. Do internetu można podłączyć również lodówki, kamery monitoringu, pralki czy telewizory. Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą według ustalonych protokołów, które, choć publicznie eksponowane, nie są przez użytkowników rozpoznane tak dobrze jak komponenty sprzętowe tych urządzeń. A przecież to na oprogramowanie, a nie na sprzęt ukierunkowana jest znakomita większość ataków sieciowych.

Ta książka jest praktycznym podręcznikiem analizy protokołów powszechnie wykorzystywanych w celu wykrywania tkwiących w nich luk w zabezpieczeniach. Została napisana z punktu widzenia hakera: dzięki zawartym w niej wskazówkom można samodzielnie rozpocząć analizę ruchu sieciowego i prowadzić eksperymenty z łamaniem zabezpieczeń. W książce znalazły się również szczegółowe opisy technik przechwytywania ruchu sieciowego, analizowania protokołów sieciowych oraz wykrywania i wykorzystywania ich słabych stron. Zagadnienia teoretyczne zostały tu umiejętnie połączone z czysto praktycznym podejściem do takich działań jak dysekcja protokołów, testowanie fazyjne, debugowanie i ataki prowadzące do wyczerpywania zasobów: pamięci, przestrzeni dyskowej i mocy procesorów.

W tej książce między innymi:

 • podstawy działania sieci i struktura protokołów sieciowych
 • przechwytywanie ruchu sieciowego - techniki proste i zaawansowane
 • odtwarzanie kodu aplikacji w procesie inżynierii wstecznej
 • najczęstsze problemy bezpieczeństwa protokołów sieciowych
 • implementacja protokołu w kodzie aplikacji i związane z tym zagrożenia
 • mechanizmy destrukcyjne, w tym nadpisywanie pamięci i omijanie uwierzytelnień

Najlepsze zabezpieczenie: spójrz na system z perspektywy hakera!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Atak na sieć okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci", wybierały także:

 • Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych

Dodaj do koszyka

Spis treści

Atak na sieć okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci eBook -- spis treści


O autorze 10

O recenzencie 10

Przedmowa 11

Podziękowania 15

Wstęp 17

 • Po co czytać tę książkę? 17
 • Co znajdziesz w tej książce? 18
 • Jak korzystać z tej książki? 19
 • Skontaktuj się ze mną 20

1. Podstawy sieci komputerowych 21

 • Architektura sieci i protokoły sieciowe 21
 • Zestaw protokołów internetowych 23
 • Enkapsulacja danych 25
  • Nagłówki, stopki i adresy 25
  • Transmisja danych 27
 • Trasowanie w sieci 28
 • Mój model analizy protokołów sieciowych 29
 • Podsumowanie 31

2. Przechwytywanie ruchu sieciowego 33

 • Bierne przechwytywanie ruchu sieciowego 34
 • Wireshark - podstawy 34
 • Alternatywne techniki biernego przechwytywania 37
  • Śledzenie wywołań funkcji systemowych 37
  • Linuksowy program strace 38
  • Monitorowanie połączeń sieciowych za pomocą programu DTrace 39
  • Monitor procesów Windows 41
 • Zalety i wady biernego przechwytywania 43
 • Czynne przechwytywanie ruchu sieciowego 43
 • Proxy sieciowe 44
  • Proxy z przekierowaniem portów 44
  • Proxy SOCKS 48
  • Proxy HTTP 53
  • Proxy przekazujące HTTP 54
  • Proxy odwrotne HTTP 57
 • Podsumowanie 60

3. Struktura protokołów sieciowych 61

 • Struktury protokołów binarnych 62
  • Dane numeryczne 62
  • Tekst i dane czytelne dla człowieka 68
  • Binarne dane o zmiennej długości 72
 • Data i czas 75
  • Czas w systemach Unix/POSIX 76
  • Znacznik FILETIME w systemie Windows 76
 • Wzorzec typ - długość - wartość 76
 • Multipleksowanie i fragmentacja 77
 • Informacje sieciowe 79
 • Strukturalne formaty binarne 80
 • Struktury protokołów tekstowych 81
  • Dane numeryczne 81
  • Wartości logiczne (boolowskie) 82
  • Data i czas 82
  • Dane zmiennej długości 82
  • Strukturalne formaty tekstowe 83
 • Kodowanie danych binarnych 86
  • Kodowanie szesnastkowe 86
  • Base64 87
 • Podsumowanie 89

4. Zaawansowane techniki przechwytywania ruchu sieciowego 91

 • Przetrasowywanie ruchu 92
  • Program Traceroute 92
  • Tablice trasowania 93
 • Konfigurowanie routera 95
  • Włączanie trasowania w Windows 96
  • Włączanie trasowania w systemach uniksowych 96
 • NAT - translacja adresów sieciowych 97
  • Włączanie SNAT 97
  • Konfigurowanie SNAT w Linuksie 98
  • Włączanie DNAT 99
 • Przekierowanie ruchu do bramy 101
  • Ingerencja w DHCP 101
  • Infekowanie ARP 104
 • Podsumowanie 107

5. Analiza "na drucie" 109

 • SuperFunkyChat - aplikacja generująca ruch 109
  • Uruchamianie serwera 110
  • Uruchamianie aplikacji klienckiej 110
  • Komunikacja między aplikacjami klienckimi 111
 • Wireshark na kursie kolizyjnym 112
  • Generowanie ruchu sieciowego i przechwytywanie pakietów 113
  • Podstawowa analiza 115
  • Odczytywanie zawartości sesji TCP 115
 • Identyfikowanie elementów struktury pakietu na podstawie zrzutu szesnastkowego 117
  • Podgląd pojedynczych pakietów 117
  • Odkrywanie struktury protokołu 119
  • Weryfikowanie założeń 120
  • Dysekcja protokołu przy użyciu języka Python 121
 • Dysektory dla Wiresharka w języku Lua 127
  • Tworzenie dysektora 130
  • Dysekcja protokołu w języku Lua 131
  • Parsowanie pakietu komunikatu 132
 • Czynne analizowanie ruchu za pomocą proxy 135
  • Konfigurowanie proxy 136
  • Analiza protokołu przy użyciu proxy 138
  • Podstawowe parsowanie protokołu 140
  • Zmiany w zachowaniu się protokołu 142
 • Podsumowanie 144

6. Inżynieria wsteczna 147

 • Kompilatory, interpretery i asemblery 148
  • Języki interpretowane 149
  • Języki kompilowane 149
  • Konsolidacja statyczna kontra konsolidacja dynamiczna 150
 • Architektura x86 150
  • Zestaw instrukcji maszynowych 151
  • Rejestry procesora 152
  • Przepływ sterowania w programie 156
 • Podstawy systemów operacyjnych 157
  • Formaty plików wykonywalnych 157
  • Sekcje pliku wykonywalnego 158
  • Procesy i wątki 159
  • Interfejs sieciowy systemu operacyjnego 159
  • ABI - binarny interfejs aplikacji 162
 • Statyczna inżynieria wsteczna 164
  • Krótki przewodnik po IDA 164
  • Analiza stosu - zmienne lokalne i parametry 167
  • Rozpoznawanie kluczowych funkcji 168
 • Dynamiczna inżynieria wsteczna 174
  • Punkty przerwań 175
  • Okna debuggera 175
  • Gdzie ustawiać punkty przerwań? 177
 • Inżynieria wsteczna a kod zarządzany 177
  • Aplikacje .NET 178
  • Dekompilacja za pomocą ILSpy 179
  • Aplikacje Javy 182
  • Inżynieria wsteczna a obfuskacja kodu 184
 • Zasoby dotyczące inżynierii wstecznej 185
 • Podsumowanie 185

7. Bezpieczeństwo protokołów sieciowych 187

 • Algorytmy szyfrowania 188
  • Szyfry podstawieniowe 189
  • Szyfrowanie XOR 190
 • Generatory liczb (pseudo)losowych 191
 • Kryptografia symetryczna 192
  • Szyfry blokowe 193
  • Tryby operacyjne szyfrów blokowych 196
  • Dopełnianie szyfrowanych bloków 199
  • Atak na dopełnienie z udziałem wyroczni 200
  • Szyfry strumieniowe 202
 • Kryptografia asymetryczna 202
  • Algorytm RSA 204
  • Dopełnianie w szyfrowaniu RSA 206
  • Wymiana kluczy Diffiego-Hellmana 206
 • Algorytmy podpisów 208
  • Algorytmy haszowania 208
  • Asymetryczne algorytmy podpisów 209
  • Kody uwierzytelniania komunikatów 210
 • Infrastruktura klucza publicznego 213
  • Certyfikaty X.509 213
  • Weryfikacja certyfikatów w łańcuchu 215
 • Analiza przypadku: protokół TLS 216
  • Uzgadnianie TLS 216
  • Negocjowanie wstępne 217
  • Uwierzytelnianie punktów końcowych 218
  • TLS a wymagania w zakresie bezpieczeństwa 221
 • Podsumowanie 223

8. Implementowanie protokołu sieciowego 225

 • Reprodukcja przechwyconego ruchu sieciowego 226
  • Przechwytywanie ruchu za pomocą Netcat 226
  • Reprodukcja przechwyconych pakietów UDP 229
  • Reimplementacja proxy 230
 • Ponowne wykorzystywanie kodu wykonywalnego 236
  • Kod aplikacji .NET 237
  • Kod aplikacji w Javie 242
  • Binarny kod maszynowy 243
 • Neutralizacja szyfrowania w protokole TLS 249
  • Rozpoznawanie stosowanego algorytmu szyfrowania 250
  • Deszyfracja danych protokołu TLS 251
 • Podsumowanie 257

9. Implementacyjne zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji 259

 • Kategorie zagrożeń bezpieczeństwa 260
  • Zdalne wykonywanie kodu 260
  • Blokada usług 260
  • Ujawnianie poufnych informacji 260
  • Omijanie uwierzytelniania 261
  • Omijanie autoryzacji 261
 • Niszczenie zawartości pamięci 262
  • Pamięciowe bezpieczeństwo języków programowania 262
  • Przepełnienie bufora w pamięci 263
  • Błędy w indeksowaniu tablic 269
  • Niedozwolona ekspansja danych 270
  • Błędy dynamicznego przydziału pamięci 270
 • Domyślne i hardkodowane dane uwierzytelniające 271
 • Enumeracja użytkowników 272
 • Nieprawidłowy dostęp do zasobów 273
  • Postać kanoniczna nazwy zasobu 273
  • Przegadana diagnostyka 275
 • Wyczerpanie pamięci 276
 • Wyczerpanie przestrzeni w pamięci masowej 278
 • Wyczerpanie mocy procesora 278
  • Kosztowne algorytmy 279
  • Konfigurowalna kryptografia 281
 • Niebezpieczne formatowanie łańcuchów 282
 • Wstrzykiwanie poleceń systemowych 283
 • Wstrzykiwanie kodu SQL 284
 • Niebezpieczna konwersja tekstu 286
 • Podsumowanie 287

10. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach 289

 • Testowanie fazyjne 290
  • Najprostszy test fazyjny 290
  • Fuzzer mutacyjny 291
  • Generowanie przypadków testowych 292
 • Segregacja luk 292
  • Debugowanie aplikacji 293
  • Narzędzia wspomagające analizę awarii 300
 • Eksploatowanie typowych luk 303
  • Eksploatowanie nadpisywania pamięci 303
  • Nieuprawniony zapis do plików wskutek nadpisywania zawartości pamięci 311
 • Tworzenie kodu powłoki 314
  • Warsztat 315
  • Int3 - proste debugowanie 317
  • Wywołania systemowe 318
  • Wywoływanie zewnętrznych programów 323
  • Generowanie kodu powłoki za pomocą Metasploita 325
 • Zapobieganie eksploatowaniu nadpisywania pamięci 327
  • DEP - zapobieganie wykonywaniu danych 327
  • Zapobieganie powrotom pod spreparowane adresy 328
  • ASLR - randomizacja przestrzeni adresowej 331
  • Kanarki na stosie 334
 • Podsumowanie 337

A. Narzędzia wspomagające analizę protokołów sieciowych 339

 • Bierne przechwytywanie ruchu sieciowego i jego analiza 340
  • Microsoft Message Analyzer 340
  • TCPDump i LibPCAP 341
  • Wireshark 341
 • Czynne przechwytywanie ruchu sieciowego i jego analiza 342
  • Canape 342
  • Canape Core 343
  • Mallory 344
 • Połączenia sieciowe i analizowanie protokołów 344
  • HPing 344
  • Netcat 344
  • NMap 345
 • Testowanie aplikacji webowych 345
  • Burp Suite 346
  • Zed Attack Proxy (ZAP) 347
  • Mitmproxy 347
 • Testowanie fazyjne, generowanie pakietów, eksploatacja luk 348
  • American Fuzzy Lop (AFL) 348
  • Kali Linux 349
  • Metasploit 349
  • Scapy 349
  • Sulley 350
 • Podsłuchiwanie sieci i przekierowywanie pakietów 350
  • DNSMasq 350
  • Ettercap 350
 • Inżynieria wsteczna kodu wykonywalnego 351
  • Java Decompiler (JD) 351
  • IDA/IDA Pro 352
  • Hopper 353
  • ILSpy 353
  • .NET Reflector 354

Skorowidz 355

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.