reklama - zainteresowany?

Asembler. Programowanie - Helion

Asembler. Programowanie
Autor: Dawid Farbaniec
ISBN: 978-83-283-5495-1
okładka: miękka
Data wydania: 2019-05-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,18 zł (poprzednio: 44,89 zł)
Oszczędzasz: 35% (-15,71 zł)

Dodaj do koszyka Asembler. Programowanie

Dodaj do koszyka Asembler. Programowanie

Spis treści

Asembler. Programowanie -- spis treści

 • Słowem wstępu
  • O książce
  • O autorze
 • Część I Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Od początku
  • 1.1. Systemy liczbowe
  • 1.2. Liczby ze znakiem i bez znaku
   • Wartość rozszerzona z zachowaniem znaku
  • 1.3. Kod ASCII i Unicode
  • 1.4. Systemy operacyjne Windows
  • 1.5. Podstawy działania kompilatorów
 • Rozdział 2. Architektura procesorów x86(-64)
  • 2.1. Tryby pracy
  • 2.2. Rejestry procesora
  • 2.3. Pamięć operacyjna
  • 2.4. Stos
  • 2.5. Tryby adresowania
  • 2.6. Kod maszynowy
  • 2.7. Format kodowania instrukcji
  • 2.8. Przerwania
  • 2.9. Zestawy instrukcji
  • 2.10. Koprocesor
 • Rozdział 3. Narzędzia programistyczne
  • 3.1. Visual Studio i rozszerzenie do programowania w Asemblerze
   • Tworzenie projektu MASM w Visual Studio
  • 3.2. Alternatywne podejście wyodrębnienie narzędzi konsolowych
  • 3.3. Edytor zasobów
  • 3.4. Edytor heksadecymalny
  • 3.5. Debugger
 • Rozdział 4. Wstęp do Asemblera x86
  • 4.1. Trochę historii Asembler dla 16-bitowego podsystemu MS-DOS
  • 4.2. Program Witaj, 32-bitowy świecie Asemblera!
  • 4.3. Składnia wysokopoziomowa w Asemblerze
 • Rozdział 5. Wstęp do Asemblera x86-64
  • 5.1. Program Witaj, 64-bitowy świecie Asemblera!
  • 5.2. Debugger analiza programu krok po kroku
  • 5.3. Zmienne i stałe
   • Typy całkowite
    • Zmienne o rozmiarze bajta lub ciągu bajtów
    • Zmienne o rozmiarze słowa
    • Zmienne o rozmiarze podwójnego słowa
    • Zmienne o rozmiarze poczwórnego słowa
    • Zmienne o rozmiarze sześciu bajtów
    • Zmienne o rozmiarze dziesięciu bajtów
    • Zmienna o rozmiarze szesnastu bajtów
   • Typy zmiennoprzecinkowe
   • Struktury
   • Stałe
  • 5.4. Instrukcje skoku warunkowego i bezwarunkowego
  • 5.5. Etykiety nazwane i anonimowe
  • 5.6. Metody tworzenia pętli
  • 5.7. Konwencje wywoływania funkcji
  • 5.8. Tworzenie własnych funkcji (procedur)
 • Część II Programowanie w Asemblerze x86-64 dla Windows
 • Rozdział 6. Podstawy programowania aplikacji Windows
  • 6.1. Tworzenie konsoli tekstowej
  • 6.2. Pobieranie i wyświetlanie danych
  • 6.3. Kolory tła i tekstu w konsoli
  • 6.4. Tworzenie okna dialogowego
  • 6.5. Kontrolki interfejsu graficznego użytkownika
 • Rozdział 7. Napisy (ciągi znaków)
  • 7.1. Deklaracja ciągów znaków
  • 7.2. Dyrektywa byte ptr [] i podobne
  • 7.3. Kopiowanie napisów
 • Rozdział 8. Informacje o środowisku pracy
  • 8.1. Identyfikacja procesora
  • 8.2. Odczytywanie wersji systemu
 • Rozdział 9. Praca z plikami
  • 9.1. Tworzenie plików i folderów
  • 9.2. Zapis danych do pliku
  • 9.3. Odczyt danych z pliku
  • 9.4. Ustawianie wskaźnika pliku
  • 9.5. Usuwanie plików
  • 9.6. Zamykanie uchwytu pliku
 • Rozdział 10. Podstawy wielozadaniowości
  • 10.1. Wątki
  • 10.2. Procesy
  • 10.3. Czasomierz
 • Rozdział 11. Programowanie sieciowe
  • 11.1. Obsługa protokołu FTP
  • 11.2. Gniazda systemu Windows
   • Funkcje WinSock
   • Aplikacja w architekturze klient serwer
 • Rozdział 12. Łączenie Asemblera z językiem C++
  • 12.1. Funkcje Asemblera w projekcie Visual C++
  • 12.2. Funkcje wewnętrzne (ang. intrinsics) w Visual C++
   • Przykład użycia funkcji wewnętrznej (ang. intrinsic)
 • Część III Asembler x86-64 w inżynierii odwrotnej kodu (RCE)
 • Rozdział 13. Narzędzia używane w RCE
  • 13.1. Podstawowe narzędzia
   • Odpluskwiacz (ang. debugger)
   • Deasembler (ang. disassembler)
   • Edytor szesnastkowy (heksadecymalny)
   • Identyfikator plików
   • Edytor zasobów (ang. resource editor)
   • Dekompilator (ang. decompiler)
  • 13.2. Więcej narzędzi szybsza praca
 • Rozdział 14. Format plików Portable Executable
  • 14.1. Ogólna budowa pliku PE
  • 14.2. Przeglądanie struktury pliku PE
 • Rozdział 15. Proste metody utrudniające analizę
  • 15.1. Szyfrowanie napisów
  • 15.2. Wykrywanie narzędzi typu debugger
  • 15.3. Dynamiczne wywoływanie funkcji API
  • 15.4. Wykrywanie okna określonego narzędzia
  • 15.5. Śmieciowy kod (ang. junk code)
 • Rozdział 16. Modyfikacja plików wykonywalnych PE
  • 16.1. Modyfikacja kodu w debuggerze
  • 16.2. Modyfikacja kodu w edytorze szesnastkowym
  • 16.3. Tworzenie programu typu crack
 • Część IV Inne odmiany języka Asembler
 • Rozdział 17. Wprowadzenie do MSIL/CIL Asemblera platformy .NET
  • 17.1. MSIL/CIL informacje ogólne
  • 17.2. Program Witaj, świecie! w Asemblerze MSIL
  • 17.3. Dekompilacja uzyskanie kodu pośredniego z pliku EXE
   • Metody ochrony przed dekompilacją i analizą
 • Rozdział 18. Wprowadzenie do WebAssembly Asemblera dla aplikacji webowych
  • 18.1. WebAssembly informacje ogólne
  • 18.2. Program Witaj, świecie WebAssembly!
 • Część V Instrukcje procesorów x86(-64)
 • Rozdział 19. Asembler x86(-64) instrukcje ogólnego przeznaczenia
  • 19.1. Instrukcje transferu danych
   • Instrukcja MOV
   • Instrukcje kopiowania warunkowego CMOVcc
   • Instrukcja XCHG
   • Instrukcja BSWAP
   • Instrukcja XADD
   • Instrukcja CMPXCHG
   • Instrukcje CMPXCHG8B/CMPXCHG16B
   • Instrukcja PUSH
   • Instrukcja POP
   • Instrukcje PUSHA/PUSHAD
   • Instrukcje POPA/POPAD
   • Instrukcje CWD/CDQ/CQO
   • Instrukcje CBW/CWDE/CDQE
   • Instrukcje MOVSX/MOVSXD
   • Instrukcja MOVZX
  • 19.2. Instrukcje arytmetyczne
   • Instrukcja ADCX
   • Instrukcja ADOX
   • Instrukcja ADD
   • Instrukcja ADC
   • Instrukcja SUB
   • Instrukcja SBB
   • Instrukcja IMUL
   • Instrukcja MUL
   • Instrukcja IDIV
   • Instrukcja DIV
   • Instrukcja INC
   • Instrukcja DEC
   • Instrukcja NEG
   • Instrukcja CMP
  • 19.3. Instrukcje logiczne
   • Instrukcja AND
   • Instrukcja OR
   • Instrukcja XOR
   • Instrukcja NOT
  • 19.4. Instrukcje przesunięć i obrotów
   • Instrukcje SAL/SHL
   • Instrukcja SAR
   • Instrukcja SHR
   • Instrukcja RCL
   • Instrukcja RCR
   • Instrukcja ROL
   • Instrukcja ROR
   • Instrukcja SHRD
   • Instrukcja SHLD
  • 19.5. Instrukcje do operacji na bitach i bajtach
   • Instrukcja BT
   • Instrukcja BTS
   • Instrukcja BTR
   • Instrukcja BTC
   • Instrukcja BSF
   • Instrukcja BSR
   • Instrukcje SETcc
   • Instrukcja TEST
   • Instrukcja CRC32
   • Instrukcja POPCNT
  • 19.6. Instrukcje manipulacji bitowych
   • Instrukcja ANDN
   • Instrukcja BEXTR
   • Instrukcja BLSI
   • Instrukcja BLSMSK
   • Instrukcja BLSR
   • Instrukcja BZHI
   • Instrukcja LZCNT
   • Instrukcja MULX
   • Instrukcja PDEP
   • Instrukcja PEXT
   • Instrukcja RORX
   • Instrukcje SARX, SHLX, SHRX
   • Instrukcja TZCNT
  • 19.7. Instrukcje kontroli przepływu
   • Instrukcja JMP
   • Instrukcje Jcc
   • Instrukcje LOOP/LOOPcc
   • Instrukcja CALL
   • Instrukcja RET
  • 19.8. Instrukcje do operacji na napisach
   • Instrukcje MOVS*
   • Instrukcje CMPS*
   • Instrukcje LODS*
   • Instrukcje STOS*
   • Instrukcje SCAS*
  • 19.9. Instrukcje wejścia-wyjścia
   • Instrukcja IN
   • Instrukcja OUT
   • Instrukcje INS*
   • Instrukcje OUTS*
  • 19.10. Instrukcje kontroli flag
  • 19.11. Instrukcje różne
   • Instrukcja LEA
   • Instrukcja NOP
   • Instrukcja UD2
   • Instrukcja CPUID
   • Instrukcja MOVBE
 • Zakończenie

Dodaj do koszyka Asembler. Programowanie

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.