reklama - zainteresowany?

Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji - Helion

Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji
ebook
Autor: Adam Gerber, Clifton Craig
Tytuł oryginału: Learn Android Studio: Build Android Apps Quickly and Effectively
Tłumaczenie: Rafał Jońca
ISBN: 978-83-283-2012-3
stron: 392, Format: ebook
Data wydania: 2016-03-05
Księgarnia: Helion

Cena książki: 33,50 zł (poprzednio: 67,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-33,50 zł)

Dodaj do koszyka Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji

Tagi: Android

Platforma Android dynamicznie powiększa swój udział w rynku. Jej niewątpliwymi zaletami są modułowa architektura, wysoka elastyczność i otwarty charakter systemu. Na świecie działają miliardy urządzeń pracujących pod kontrolą Androida i z pewnością będzie ich coraz więcej. A programiści, którzy zdobędą umiejętność efektywnego pisania atrakcyjnych aplikacji w tym systemie, będą mogli spokojnie patrzeć w świetlaną przyszłość.

Niniejsza książka stanowi wyczerpujący podręcznik do nauki obsługi środowiska Android Studio — efektywnego, intuicyjnego, potężnego i niezwykle wygodnego IDE. Opisano tu m.in. wszystkie istotne narzędzia tego środowiska, system kontroli wersji Git i skrypty Gradle oraz ich integrację z IDE. Dodatkowo przedstawiono techniki tworzenia i rozwijania aplikacji w Androidzie. Książka zawiera cztery pełne przykładowe projekty, udostępnione do pobrania z publicznego repozytorium Git.

Dzięki tej książce:

 • płynnie i bezproblemowo rozpoczniesz pisanie aplikacji w Android Studio
 • zaczniesz korzystać z systemu kontroli wersji Git
 • nauczysz się stosować skrypty Gradle
 • będziesz używać frameworka Android Wear
 • nauczysz się testować aplikacje i debugować kod za pomocą Android Studio
 • dowiesz się, jak najskuteczniej zarządzać wieloma podprojektami
 • poznasz zasady analizy i refaktoryzowania kodu

Android Studio — prawdziwe atelier sztuki programowania!


Adam Gerber — pracuje na Uniwersytecie Illinois. Jest członkiem Chicago Innovation Exchange. Był jednym z pierwszych użytkowników Android Studio i — jak twierdzi — od razu odkrył jego zalety. Używa go zarówno w celu tworzenia profesjonalnych aplikacji, jak i w celu nauczenia studentów programowania.

Clifton Craig — od kilkunastu lat pracuje jako inżynier oprogramowania. Zajmował się systemami mobilnymi J2ME/BlackBerry, Android oraz iOS, a także systemami serwerowymi opartymi na JEE. Pracował przy wielu wysokoprofilowych projektach, takich jak portal MapQuest Gas Prices, MapQuest for Mobile dla platform J2ME i Android, a także Skype dla platform iOS i Android.

Dodaj do koszyka Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji

 

Osoby które kupowały "Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji", wybierały także:

 • Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji cross-platform
 • Android. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane programowanie aplikacji
 • Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX

Dodaj do koszyka Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji

Spis treści

Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji eBook -- spis treści

 • O autorach
 • O redaktorze technicznym
 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
  • Małe jest piękne
  • Zalety Androida
  • Android Studio jest rewolucyjny
  • Ekosystem narzędzi Android
  • Android i Java
  • Przesiadka z Eclipse i ADT
  • Konwencje stosowane w książce
 • Rozdział 1 Wprowadzenie do Android Studio
  • Instalacja JDK w systemie Windows
   • Pobieranie JDK w systemie Windows
   • Uruchomienie instalacji w systemie Windows
   • Konfiguracja zmiennych środowiskowych
  • Instalacja JDK w systemie Mac OS
   • Pobieranie JDK w systemie Mac OS
   • Uruchomienie instalacji w systemie Mac OS
   • Konfiguracja JDK w systemie Mac OS
  • Instalacja Android Studio
  • Tworzenie pierwszego projektu HelloWorld
  • Użycie Android Virtual Device Manager
  • Uruchomienie aplikacji HelloWorld w AVD
  • Uruchamianie aplikacji HelloWorld na urządzeniu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2 Poruszanie się po Android Studio
  • Edytor
   • Zakładki edytora
   • Margines
   • Pasek znaczników
   • Przyciski narzędzi
   • Wygląd domyślny
  • Okna narzędzi nawigacyjnych
   • Okno narzędzia Project
   • Okno narzędzia Structure
   • Okno narzędzia Favorities
   • Okno narzędzia TODO
  • Pasek głównego menu
  • Pasek narzędziowy
  • Pasek nawigacyjny
  • Pasek statusu
  • Typowe operacje
   • Zaznaczanie tekstu
   • Polecenia cofania i przywracania
   • Znajdowanie ostatnio otwieranych plików
   • Przemieszczanie się po ostatnich operacjach nawigacyjnych
   • Kopiowanie, wycinanie i wklejanie
  • Menu kontekstowe
  • Uzyskiwanie pomocy
  • Poruszanie się po IDE przy użyciu klawiatury
   • Polecenie Select In
   • Polecenie Class
   • Polecenie File
   • Polecenie Line
   • Polecenie Related File
   • Polecenie Last Edit Location
   • Polecenie Type Hierarchy
   • Polecenie Declaration
  • Znajdowanie i zastępowanie tekstu
   • Polecenie Find
   • Polecenie Find in Path
   • Polecenie Replace
   • Polecenie Replace in Path
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3 Programowanie w Android Studio
  • Zawijanie kodu
  • Uzupełnianie kodu
  • Komentowanie kodu
  • Wykorzystanie generowania kodu
   • Konstruktor
   • Metody ustawiające i pobierające
   • Przesłanianie metod
   • Metoda toString()
   • Delegowanie metod
  • Wstawianie szablonów działających na żywo
  • Przenoszenie kodu
  • Odpowiedni styl kodu
   • Polecenie Auto-Indent Lines
   • Polecenie Rearrange Code
   • Polecenie Reformat Code
   • Polecenie Surround With
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4 Refaktoryzacja kodu
  • Operacja Rename
  • Operacja Change Signature
  • Operacja Type Migration
  • Operacja Move
  • Operacja Copy
  • Operacja Safe Delete
  • Operacje wydobywania
   • Operacja Extract Variable
   • Operacja Extract Constant
   • Operacja Extract Field
   • Operacja Extract Parameter
   • Operacja Extract Method
  • Zaawansowana refaktoryzacja
   • Operacje Push Members Down i Pull Members Up
   • Operacja Replace Inheritance with Delegation
   • Operacja Encapsulate Fields
   • Operacja Wrap Method Return Value
   • Operacja Replace Constructor with Factory Method
   • Operacja Convert Anonymous to Inner
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5 Laboratorium przypomnienia, część I
  • Tworzenie nowego projektu
  • Inicjalizacja repozytorium Git
  • Tworzenie interfejsu użytkownika
   • Korzystanie z edytora wizualnego
   • Edycja pliku XML zawierającego układ graficzny
   • Dodanie usprawnień wizualnych
   • Dodanie elementów do ListView
   • Utworzenie menu paska akcji
  • Zapewnienie trwałości przypomnień
   • Model danych
   • Niskopoziomowe API SQLite
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6 Laboratorium przypomnienia, część II
  • Dodawanie i usuwanie przypomnień
  • Reagowanie na interakcję użytkownika
   • Własne okna dialogowe
  • Utworzenie menu kontekstowego z wyborem wielu elementów
   • Obsługa wcześniejszych wersji API
   • Dodanie kontekstowego trybu akcji
  • Implementacja dodawania, edycji i usuwania przypomnień
   • Planowanie własnego okna dialogowego
   • Od planów do kodu
   • Utworzenie własnego okna dialogowego
   • Dodanie własnej ikony
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7 Wprowadzenie do narzędzia Git
  • Instalacja Git
  • Ignorowanie plików
  • Dodawanie plików
  • Klonowanie przykładowej aplikacji Przypomnienia
   • Klonowanie i rozwidlanie
   • Przeglądanie historii zmian repozytorium
   • Odgałęzienia
  • Programowanie w osobnej gałęzi
   • Tworzenie rewizji i rozgałęzień w Git
   • Gdzie jest polecenie cofnięcia?
   • Łączenie gałęzi
   • Zmiana historii poleceniem Reset
   • Operacja Git Rebase
   • Odłączenie od gałęzi
   • Referencje względne
   • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie operacji zmiany bazy
   • Zdalne repozytoria Git
    • Model pobierania kontra model wysyłania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8 Projektowanie układu komponentów aplikacji
  • Klasa Activity
  • Klasy View i ViewGroup
   • Okno podglądu
   • Wysokość i szerokość
   • Tryb projektowania
   • Komponent FrameLayout
   • Komponent LinearLayout
   • Komponent RelativeLayout
   • Zagnieżdżanie komponentów
   • Komponent ListView
  • Wskazówki dotyczące projektowania układu graficznego aplikacji
   • Obsługa różnych wielkości ekranu
   • Łączymy wszystko razem
  • Fragmenty
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9 Laboratorium waluty, część I
  • Specyfikacja aplikacji
  • Inicjalizacja repozytorium Git
  • Modyfikacja układu aktywności MainActivity
  • Definiowanie kolorów
  • Zastosowanie kolorów w układzie graficznym
  • Tworzenie i stosowanie stylów
  • Utworzenie klasy JSONParser
  • Utworzenie aktywności ekranu powitalnego
  • Pobieranie kodów walut w formacie JSON
  • Uruchamianie MainActivity
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10 Laboratorium waluty, część II
  • Definicja składowych klasy MainActivity
  • Rozpakowanie kodów walut z paczki
  • Utworzenie menu opcji
  • Implementacja zachowania dla elementów menu
  • Utworzenie układu spinner_closed
  • Powiązanie mCurrencies z listami
  • Przeniesienie zachowania list rozwijanych do MainActivity
  • Utworzenie menedżera ustawień
  • Znalezienie pozycji na podstawie kodu
  • Wydobycie kodu waluty z całego tekstu
  • Implementacja współdzielonych ustawień
  • Obsługa naciśnięcia przycisku
  • Przechowywanie klucza API
  • Pobranie klucza API
  • Klasa CurrencyConverterTask
   • Metoda onPreExecute()
   • Metoda doInBackground()
   • Metoda onPostExecute()
  • Selektor przycisku
  • Ikona aplikacji i jej tytuł
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11 Testowanie i analiza
  • Utworzenie nowego testu instrumentacyjnego
   • Definicja metod setUp() i tearDown()
   • Definicja wywołania zwrotnego w MainActivity
   • Definicja metod testujących
   • Uruchomienie testu instrumentacji
   • Naprawa błędu
  • Użycie narzędzia Monkey
  • Korzystanie z narzędzi analitycznych
   • Inspekcja kodu
   • Analiza zależności
   • Analiza stosu wywołań
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12 Debugowanie
  • Dziennik zdarzeń
   • Użycie narzędzia logcat
   • Zapis danych w dzienniku
  • Polowanie na błędy!
   • Korzystanie z debugera interaktywnego
   • Obliczanie wyrażenia
   • Wykorzystanie stosu wywołań
   • Elementy narzędzia interaktywnego debugera
   • Przeglądarka punktów wstrzymania
   • Warunkowe punkty wstrzymania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13 Narzędzie Gradle
  • Składnia Gradle
  • System budowania aplikacji IntelliJ
  • Podstawowe zagadnienia systemu budowania Gradle
   • Struktura skryptu Gradle dla Androida
   • Zależności projektu
  • Laboratorium projekt prognozy pogody
  • Zależności od bibliotek systemu Android
   • Zależność od bibliotek Javy
   • Biblioteki zewnętrzne
  • Otwieranie starszych projektów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14 Dodatkowe narzędzia Android SDK
  • Android Device Monitor
   • Zakładka Threads
   • Zakładka Heap
   • Zakładka Allocation Tracker
   • Zakładka Network Statistics
   • Przeglądarka hierarchii
  • Integracja monitora Androida
   • Zakładka Memory
   • Narzędzie Method Trace
   • Narzędzie Allocation Tracker
   • Wykonywanie zrzutów ekranu
  • Edytor nawigacji
   • Projektowanie interfejsu użytkownika
   • Pierwsze kroki w edytorze nawigacji
   • Łączenie aktywności
  • Terminal
   • Uzyskanie listy urządzeń
   • Instalacja APK
   • Pobranie pliku
   • Wysłanie pliku
   • Przekazywanie portów
  • Narzędzia chmury Google
   • Utworzenie części klienckiej
   • Utworzenie modułu serwerowego
   • Połączenie wszystkich elementów
   • Wdrożenie na serwerach Google App Engine
  • Podsumowanie
 • Rozdział 15 Laboratorium Android Wear
  • Konfiguracja środowiska
   • Instalacja sterowników urządzenia
   • Konfiguracja narzędzi SDK
   • Konfiguracja urządzenia wirtualnego Wear
   • Konfiguracja sprzętu Android Wear
    • Włączenie trybu programisty
    • Włączenie debugowania Bluetooth
  • Tworzenie projektu MegaDroid
   • Optymalizacja związana z technologią ekranu
   • Tworzenie usługi WatchFace
    • Rejestracja usługi
   • Inicjalizacja zasobów i stylów
   • Zarządzanie aktualizacjami zegara
   • Rysowanie tarczy i wskazówek
  • Podsumowanie
 • Rozdział 16 Dostosowywanie Android Studio do własnych potrzeb
  • Style kodu
  • Wygląd, kolory i czcionki
  • Skróty klawiaturowe
  • Makra
  • Szablony kodu i plików
  • Menu i paski narzędziowe
  • Moduły dodatkowe
  • Podsumowanie

Dodaj do koszyka Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.