reklama - zainteresowany?

Algorytmy i struktury danych - Helion

Algorytmy i struktury danych
ebook
Autor: Lech Banachowski, Wojciech Rytter, Krzysztof Marian Diks
ISBN: 9788301201487
stron: 292, Format: ebook
Data wydania: 2018-09-13
Księgarnia: Helion

Cena książki: 38,86 zł (poprzednio: 46,82 zł)
Oszczędzasz: 17% (-7,96 zł)

Dodaj do koszyka Algorytmy i struktury danych

Tagi: Algorytmy - Programowanie

Jądrem informatyki jest algorytmika, a najważniejszym elementem procesu tworzenia dobrego programu komputerowego jest właściwy dobór algorytmów i struktur danych szczególnie pod kątem ich wydajności. Algorytmy i struktury danych są tematem jednego z podstawowych przedmiotów wykładanych na każdych studiach informatycznych. Książka została sprawdzona dydaktyczne na zajęciach prowadzonych ze studentami informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, jak też wielu innych uczelni informatycznych w kraju. Informacja o autorze/ redaktorze: Autorzy są informatykami o uznanym w świecie dorobku naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim. W latach osiemdziesiątych XX wieku tworzyli podwaliny algorytmiki w Uniwersytecie Warszawskim. Mają na swoim koncie wiele znakomitych prac algorytmicznych opublikowanych w najlepszych wydawnictwach naukowych poświęconych informatyce teoretycznej.

Dodaj do koszyka Algorytmy i struktury danych

 

Osoby które kupowały "Algorytmy i struktury danych", wybierały także:

 • Algorytmy. Ilustrowany przewodnik
 • Tablice informatyczne. Algorytmy
 • Podstawy algorytmizacji i programowania

Dodaj do koszyka Algorytmy i struktury danych

Spis treści

Algorytmy i struktury danych eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa do nowego wydania
 • Przedmowa do pierwszego wydania
 • 1. Podstawowe zasady analizy algorytmów
  • 1.1. Złożoność obliczeniowa
  • 1.2. Równania rekurencyjne
  • 1.3. Funkcje tworzące
  • 1.4. Poprawność semantyczna
  • 1.5. Podstawowe struktury danych
  • 1.5.1. Lista
  • 1.5.2. Zbiór
  • 1.5.3. Graf
  • 1.5.4. Notacja funkcyjna dla atrybutów obiektów
  • 1.5.5. Drzewo
  • 1.6. Eliminacja rekursji
  • 1.7. Koszt zamortyzowany operacji w strukturze danych
  • 1.8. Metody układania algorytmów
  • 1.8.1. Metoda dziel i zwyciężaj
  • 1.8.2. Programowanie dynamiczne
  • 1.8.3. Metoda zachłanna
  • 1.8.4. Inne metody
  • Zadania
 • 2. Sortowanie
  • 2.1. Selectionsort sortowanie przez selekcję
  • 2.2. Insertionsort sortowanie przez wstawianie
  • 2.3. Quicksort sortowanie szybkie
  • 2.4. Dolne ograniczenie na złożoność problemu sortowania
  • 2.5. Sortowanie pozycyjne
  • 2.6. Kolejki priorytetowe i algorytm heapsort
  • 2.7. Drzewa turniejowe i zadania selekcji
  • 2.8. Szybkie algorytmy wyznaczania k-tego największego elementu w ciągu
  • 2.9. Scalanie ciągów uporządkowanych
  • 2.10. Sortowanie zewnętrzne
  • 2.10.1. Scalanie wielofazowe z 4 plikami
  • 2.10.2. Scalanie wielofazowe z 3 plikami
  • Zadania
 • 3. Słowniki
  • 3.1. Implementacja listowa nieuporządkowana
  • 3.2. Implementacja listowa uporządkowana
  • 3.3. Drzewa poszukiwań binarnych
  • 3.3.1. Drzewa AVL
  • 3.3.2. Samoorganizujące się drzewa BST
  • 3.4. Mieszanie
  • 3.4.1. Wybór funkcji mieszającej
  • 3.4.2. Struktury danych stosowane do rozwiązywania problemu kolizji
  • 3.5. Wyszukiwanie pozycyjne
  • 3.5.1. Drzewa RST
  • 3.5.2. Drzewa TRIE
  • 3.5.3. Drzewa PATRICIA
  • 3.6. Wyszukiwanie zewnętrzne
  • 3.6.1. Pliki nieuporządkowane
  • 3.6.2. Pliki z funkcją mieszającą
  • 3.6.3. Sekwencyjne pliki indeksowane
  • 3.6.4. B-drzewo jako wielopoziomowy indeks rzadki
  • 3.6.5. B-drzewo jako wielopoziomowy indeks gęsty
  • Zadania
 • 4. Złożone struktury danych dla zbiorów elementów
  • 4.1. Problem sumowania zbiorów rozłącznych
  • 4.1.1. Implementacja listowa
  • 4.1.2. Implementacja drzewowa
  • 4.2. Złączalne kolejki priorytetowe
  • Zadania
 • 5. Algorytmy tekstowe
  • 5.1. Problem wyszukiwania wzorca
  • 5.1.1. Algorytm N (naiwny)
  • 5.1.2. Algorytm KMP (Knutha-Morrisa-Pratta)
  • 5.1.3. Algorytm liniowy dla problemu wyszukiwania wzorca dwuwymiarowego, czyli algorytm Bakera
  • 5.1.4. Algorytm GS (wersja algorytmu Galila-Seiferasa dla pewnej klasy wzorców)
  • 5.1.5. Algorytm KMR (Karpa-Millera-Rosenberga)
  • 5.1.6. Algorytm KR (Karpa-Rabina)
  • 5.1.7. Algorytm BM (Boyera-Moorea)
  • 5.1.8. Algorytm FP (Fishera-Patersona)
  • 5.2. Drzewa sufiksowe i grafy podsłów
  • 5.2.1. Niezwarta reprezentacja drzewa sufiksowego
  • 5.2.2. Tworzenie drzewa sufiksowego
  • 5.2.3. Tworzenie grafu podsłów
  • 5.3. Inne algorytmy tekstowe
  • 5.3.1. Obliczanie najdłuższego wspólnego podsłowa
  • 5.3.2. Obliczanie najdłuższego wspólnego podciągu
  • 5.3.3. Wyszukiwanie słów podwójnych
  • 5.3.4. Wyszukiwanie słów symetrycznych
  • 5.3.5. Równoważność cykliczna
  • 5.3.6. Algorytm Huffmana
  • 5.3.7. Obliczanie leksykograficznie maksymalnego sufiksu
  • 5.3.8. Jednoznaczne kodowanie
  • 5.3.9. Liczenie liczby podsłów
  • Zadania
 • 6. Algorytmy równoległe
  • 6.1. Równoległe obliczanie wyrażeń i prostych programów sekwencyjnych
  • 6.2. Sortowanie równoległe
  • Zadania
 • 7. Algorytmy grafowe
  • 7.1. Spójne składowe
  • 7.2. Dwuspójne składowe
  • 7.3. Silnie spójne składowe i silna orientacja
  • 7.4. Cykle Eulera
  • 7.5.   5-kolorowanie grafów planarnych
  • 7.6. Najkrótsze ścieżki i minimalne drzewo rozpinające
  • Zadania
 • 8. Algorytmy geometryczne
  • 8.1. Elementarne algorytmy geometryczne
  • 8.2. Problem przynależności
  • 8.3. Wypukła otoczka
  • 8.4. Metoda zamiatania
  • 8.4.1. Najmniej odległa para punktów
  • 8.4.2. Pary przecinających się odcinków
  • Zadania
 • Bibliografia
 • Przypisy

Dodaj do koszyka Algorytmy i struktury danych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.