reklama - zainteresowany?

Algorytmy. Wydanie IV - Helion

Algorytmy. Wydanie IV
ebook
Autor: Robert Sedgewick, Kevin Wayne
Tytuł oryginału: Algorithms (4th Edition)
ISBN: 978-83-283-3711-4
stron: 952, Format: ebook
Data wydania: 2012-01-23
Księgarnia: Helion

Cena książki: 119,20 zł (poprzednio: 149,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-29,80 zł)

Dodaj do koszyka Algorytmy. Wydanie IV

Tagi: Algorytmy - Programowanie | Techniki programowania

Nie odkrywaj koła na nowo — sprawdź gotowe rozwiązania!

 • Jak oceniać wydajność algorytmów?
 • Jak wydajnie sortować elementy?
 • Jak kompresować dane?

Algorytmy od zawsze porównywane były do przepisów kucharskich. Z celnością tego porównania trudno dyskutować, na pewno jednak przesolenie zupy ma zupełnie inne konsekwencje niż błędnie opracowany lub zaimplementowany algorytm. To właśnie algorytmy decydują o czasie wykonania skomplikowanych operacji przez programy komputerowe, a ich odpowiednia implementacja może niejednokrotnie decydować o sukcesie lub porażce projektu wartego fortunę.

Dzięki tej książce masz szansę uniknąć typowych programistycznych błędów i porażek. Jej lektura zapozna Cię z najpopularniejszymi algorytmami, ich licznymi zaletami oraz słabymi stronami. Sprawdzisz, do czego można je zastosować, a w jakich miejscach lepiej zrezygnować z ich wykorzystania. Ponadto nauczysz się analizować działanie algorytmów, mierzyć ich wydajność oraz dobierać dane testowe. W książce zostały omówione klasyczne algorytmy sortowania, wyszukiwania, operacji na grafach oraz kompresji danych. Jej ogromnym atutem są przykładowe implementacje algorytmów w języku JAVA oraz to, że przedstawiony kod jest gotowy do natychmiastowego użycia! Pozycja ta jest obowiązkową lekturą dla każdego programisty, któremu zależy na najwyższej wydajności tworzonych rozwiązań.

 • Podstawowe pojęcia
 • Struktura programu w języku JAVA
 • Instrukcje, typy danych, wyrażenia w języku JAVA
 • Korzystanie z abstrakcyjnych typów danych
 • Stosy, kolejki
 • Analiza algorytmów
 • Algorytmy sortowania i wyszukiwania
 • Wykorzystanie grafów
 • Znajdowanie najkrótszej ścieżki
 • Operacja na łańcuchach znaków
 • Algorytmy kompresji danych

Nie trać czasu i energii — korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań!

Dodaj do koszyka Algorytmy. Wydanie IV

Spis treści

Algorytmy. Wydanie IV eBook -- spis treści

 • Przedmowa
  • Cechy charakterystyczne
   • Algorytmy
   • Typy danych
   • Zastosowania
   • Podejście naukowe
   • Szeroki zakres
  • Witryna poświęcona książce
   • Elektroniczne streszczenie
   • Pełne implementacje
   • Ćwiczenia i odpowiedzi
   • Dynamiczne wizualizacje
   • Materiały do kursu
   • Odnośniki do powiązanych materiałów
  • Wykorzystanie w programie nauczania
  • Kontekst
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Podstawy
  • Algorytmy
  • Podsumowanie zagadnień
   • Podstawy
   • Sortowanie
   • Wyszukiwanie
   • Grafy
   • Łańcuchy znaków
   • Kontekst
  • 1.1. Podstawowy model programowania
   • Podstawowa struktura programu Javy
   • Proste typy danych i wyrażenia
    • Wyrażenia
    • Konwersja typów
    • Porównania
    • Inne typy proste
   • Instrukcje
    • Deklaracje
    • Przypisania
    • Instrukcje warunkowe
    • Pętle
    • Instrukcje break i continue
   • Zapis skrócony
    • Deklaracje inicjujące
    • Przypisania niejawne
    • Bloki z jedną instrukcją
    • Notacja for
   • Tablice
    • Tworzenie i inicjowanie tablic
    • Krótki zapis
    • Używanie tablicy
    • Utożsamianie nazw (ang. aliasing)
    • Tablice dwuwymiarowe
   • Metody statyczne
    • Definiowanie metody statycznej
    • Wywoływanie metod statycznych
    • Cechy metod
    • Rekurencja
    • Podstawowy model programowania
    • Programowanie modularne
    • Testy jednostkowe
    • Biblioteki zewnętrzne
   • Interfejsy API
    • Przykład
    • Biblioteki Javy
    • Opracowane przez nas biblioteki standardowe
    • Własne biblioteki
   • Łańcuchy znaków
    • Złączanie
    • Konwersja
    • Konwersja automatyczna
    • Argumenty wiersza poleceń
   • Wejście i wyjście
    • Polecenia i argumenty
    • Standardowe wyjście
    • Sformatowane dane wyjścio­we
    • Standardowe wejście
    • Przekierowywanie i potoki
    • Dane wejściowe i wyjściowe z pliku
    • Standardowe rysowanie (podstawowe metody)
    • Standardowe rysowanie (metody pomocnicze)
   • Wyszukiwanie binarne
    • Wyszukiwanie binarne
    • Klient wspomagający tworzenie aplikacji
     • Wyszukiwanie binarne
    • Stosowanie białych list
    • Wydajność
   • Perspektywa
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 1.2. Abstrakcja danych
   • Korzystanie z abstrakcyjnych typów danych
    • Interfejs API abstrakcyjnego typu danych
    • Metody odziedziczone
    • Kod klienta
    • Obiekty
    • Tworzenie obiektów
    • Wywoływanie metod egzemplarza
    • Korzystanie z obiektów
    • Instrukcje przypisania
    • Obiekty jako argumenty
    • Obiekty jako zwracane wartości
    • Tablice to obiekty
    • Tablice obiektów
   • Przykładowe abstrakcyjne typy danych
    • Obiekty geometryczne
    • Przetwarzanie informacji
    • Łańcuchy znaków
    • Ponownie o wejściu i wyjściu
   • Implementowanie abstrakcyjnych typów danych
    • Zmienne egzemplarza
    • Konstruktory
    • Metody egzemplarza
    • Zasięg
    • Interfejs API, klienty i implementacje
   • Więcej implementacji typów ADT
    • Date
    • Utrzymywanie wielu implementacji
    • Akumulator
    • Wizualny akumulator
   • Projektowanie typu danych
    • Hermetyzacja
    • Projektowanie interfejsów API
    • Algorytmy i abstrakcyjne typy danych
    • Dziedziczenie interfejsu
    • Dziedziczenie implementacji
    • Przekształcanie łańcuchów znaków
    • Typy nakładkowe
    • Równość
    • Zarządzanie pamięcią
    • Niezmienność
    • Projektowanie kontraktowe
    • Wyjątki i błędy
    • Asercje
    • Podsumowanie
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
  • 1.3. Wielozbiory, kolejki i stosy
   • Interfejsy API
    • Typy generyczne
    • Autoboxing
    • Kolekcje z możliwością iterowania
    • Wielozbiory
    • Kolejki FIFO
    • Stosy
    • Przetwarzanie wyrażeń arytmetycznych
   • Implementowanie kolekcji
    • Stos o stałej pojemności
    • Typy generyczne
    • Zmiana wielkości tablicy
    • Zbędne referencje
    • Iterowanie
   • Listy powiązane
    • Rekord węzła
    • Budowanie listy powiązanej
    • Wstawianie na początek
    • Usuwanie z początku
    • Wstawianie na koniec
    • Wstawianie i usuwanie na innych pozycjach
    • Przechodzenie
    • Implementacja stosu
    • Implementacja kolejki
    • Implementacja wielozbiorów
   • Przegląd
    • Struktury danych
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Ćwiczenia dotyczące list powiązanych
   • Problemy do rozwiązania
  • 1.4. Analizy algorytmów
   • Metoda naukowa
   • Obserwacje
    • Przykład
    • Stoper
    • Analizy danych eksperymentalnych
   • Modele matematyczne
    • Przybliżenia z tyldą
    • Przybliżony czas wykonania
    • Hipotezy dotyczące tempa wzrostu
    • Analizy algorytmów
    • Model kosztów
    • Podsumowanie
   • Kategorie tempa wzrostu
    • Stałe
    • Logarytmiczne
    • Liniowe
    • Liniowo-logarytmiczne
    • Kwadratowe
    • Sześcienne
    • Wykładnicze
   • Projektowanie szybszych algorytmów
    • Rozgrzewka: sumy par
    • Szybki algorytm dla sum trójek
    • Dolne ograniczenia
   • Eksperymenty ze stosunkiem czasu wykonania dla podwojonych danych
    • Szacowanie możliwości rozwiązania dużych problemów
    • Szacowanie korzyści z zastosowania szybszego komputera
   • Zastrzeżenia
    • Duże stałe
    • Pętla wewnętrzna, która nie dominuje
    • Czas wykonania instrukcji
    • Uwzględnianie systemu
    • Zbyt małe różnice
    • Duża zależność od danych wejściowych
    • Problemy o wielu parametrach
   • Radzenie sobie z zależnością od danych wejściowych
    • Modele danych wejściowych
    • Gwarancje wydajności dla najgorszego przypadku
    • Algorytmy z randomizacją
    • Ciągi operacji
    • Analizy z uwzględnieniem amortyzacji
   • Pamięć
    • Obiekty
    • Listy powiązane
    • Tablice
    • Obiekty typu String
    • Wartości typu String i podłańcuchy
   • Perspektywa
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 1.5. Studium przypadku problem union-find
   • Dynamiczne określanie połączeń
    • Sieci
    • Równoznaczność nazw zmiennych
    • Zbiory matematyczne
   • Implementacje
    • Szybka metoda find
    • Analizy techniki z szybką metodą find
    • Technika z szybką metodą union
    • Reprezentacja lasu drzew
    • Analiza techniki z szybką metodą union()
    • Szybka metoda union() z wagami
    • Analiza szybkiej metody union() z wagami
    • Optymalne algorytmy
    • Wykresy kosztów z amortyzacją
   • Perspektywy
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
 • Rozdział 2. Sortowanie
  • 2.1. Podstawowe metody sortowania
   • Reguły
    • Sprawdzanie poprawności
    • Czas wykonania
    • Dodatkowa pamięć
    • Typy danych
   • Sortowanie przez wybieranie
    • Czas wykonania jest niezależny od danych wejściowych
    • Potrzebna jest minimalna liczba przestawień
   • Sortowanie przez wstawianie
   • Wizualizacja działania algorytmów sortujących
   • Porównywanie dwóch algorytmów sortujących
   • Sortowanie Shella
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 2.2. Sortowanie przez scalanie
   • Abstrakcyjne scalanie w miejscu
   • Zstępujące sortowanie przez scalanie
    • Stosowanie sortowania przez wstawianie dla małych podtablic
    • Sprawdzanie, czy tablica jest już uporządkowana
    • Eliminowanie kopiowania danych do tablicy pomocniczej
   • Wstępujące sortowanie przez scalanie
   • Złożoność sortowania
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 2.3. Sortowanie szybkie
   • Podstawowy algorytm
    • Podział w miejscu
    • Pozostawanie w granicach
    • Zachowanie losowości
    • Kończenie pracy pętli
    • Elementy z kluczami równymi kluczowi elementu osiowego
    • Kończenie rekurencji
   • Cechy związane z wydajnością
   • Usprawnienia algorytmu
    • Przełączanie na sortowanie przez wstawianie
    • Podział w miejscu mediany trzech elementów
    • Sortowanie optymalne ze względu na entropię
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 2.4. Kolejki priorytetowe
   • Interfejs API
    • Klient kolejki priorytetowej
   • Podstawowe implementacje
    • Reprezentacja w postaci nieuporządkowanej tablicy
    • Reprezentacja w postaci uporządkowanej tablicy
    • Reprezentacje w postaci listy powiązanej
   • Definicje kopca
    • Reprezentacja sterty binarnej
   • Algorytmy oparte na kopcach
    • Przywracanie struktury kopca przy przechodzeniu do góry (wypływanie)
    • Przywracanie struktury kopca przy przechodzeniu w dół (zatapianie)
    • Kopce a-arne
    • Zmiana wielkości tablicy
    • Niezmienność kluczy
    • Indeksowana kolejka priorytetowa
    • Klient indeksowanej kolejki priorytetowej
   • Sortowanie przez kopcowanie
    • Tworzenie kopca
    • Sortowanie
    • Zatapianie do poziomu dna i późniejsze wypływanie
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 2.5. Zastosowania
   • Sortowanie różnych typów danych
    • Przykład transakcje
    • Sortowanie wskaźników
    • Niezmienne klucze
    • Niekosztowne przestawienia
    • Różne porządki
    • Elementy o wielu kluczach
    • Kolejki priorytetowe z komparatorami
    • Stabilność
   • Który algorytm sortowania mam zastosować?
    • Sortowanie typów prostych
    • Sortowanie systemowe Javy
   • Redukcje
    • Powtórzenia
    • Permutacje
    • Redukcje oparte na kolejkach priorytetowych
    • Mediana i inne miary statystyczne
   • Krótki przegląd zastosowań sortowania
    • Przetwarzanie komercyjne
    • Wyszukiwanie informacji
    • Badania operacyjne
    • Symulacje oparte na zdarzeniach
    • Obliczenia numeryczne
    • Wyszukiwanie kombinatoryczne
    • Algorytmy Prima i Dijkstry
    • Algorytm Kruskala
    • Kompresja Huffmana
    • Algorytmy przetwarzania łańcuchów znaków
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
 • Rozdział 3. Wyszukiwanie
  • 3.1. Tablice symboli
   • Interfejs API
    • Typy generyczne
    • Powtarzające się klucze
    • Klucze o wartości null
    • Wartości null
    • Usuwanie
    • Metody skrócone
    • Iteracja
    • Równość kluczy
   • Uporządkowane tablice symboli
    • Minimum i maksimum
    • Podłoga i sufit
    • Pozycja i wybieranie
    • Zapytania zakresowe
    • Wyjątkowe przypadki
    • Metody skrócone
    • Równość kluczy (raz jeszcze)
    • Model kosztów
   • Przykładowe klienty
    • Klient testowy
    • Klient do pomiaru wydajności
   • Sekwencyjne przeszukiwanie nieuporządkowanych list powiązanych
   • Wyszukiwanie binarne w uporządkowanej tablicy
    • Wyszukiwanie binarne
    • Inne operacje
   • Analizy wyszukiwania binarnego
   • Przegląd wstępny
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 3.2. Drzewa wyszukiwań binarnych
   • Podstawowa implementacja
    • Reprezentacja
    • Wyszukiwanie
    • Wstawianie
    • Rekurencja
   • Analizy
    • Eksperymenty
   • Metody oparte na uporządkowaniu i usuwanie
    • Minimum i maksimum
    • Podłoga i sufit
    • Wybieranie
    • Pozycja
    • Usuwanie minimum i maksimum
    • Usuwanie
    • Zapytania zakresowe
    • Analiza
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 3.3. Zbalansowane drzewa wyszukiwań
   • Drzewa wyszukiwań 2-3
    • Wyszukiwanie
    • Wstawianie do węzła podwójnego
    • Wstawianie do drzewa składającego się z jednego węzła potrójnego
    • Wstawianie do węzła potrójnego, którego rodzicem jest węzeł podwójny
    • Wstawianie do węzła potrójnego, którego rodzicem jest węzeł potrójny
    • Podział korzenia
    • Transformacje lokalne
    • Właściwości globalne
   • Czerwono-czarne drzewa BST
    • Zapisywanie węzłów potrójnych
    • Równoważna definicja
    • Zależność 1 do 1
    • Reprezentacja kolorów
    • Rotacje
    • Ponowne ustawianie odnośnika w rodzicu po rotacji
    • Wstawianie do jednego węzła podwójnego
    • Wstawianie do węzła podwójnego w dolnej części drzewa
    • Wstawianie do drzewa o trzech kluczach (do węzła potrójnego)
    • Zachowanie czarnego koloru korzenia
    • Wstawianie do węzła potrójnego na dole drzewa
    • Przenoszenie czerwonego odnośnika w górę drzewa
   • Implementacja
   • Usuwanie
    • Zstępujące drzewa 2-3-4
    • Usuwanie minimum
    • Usuwanie
   • Cechy czerwono-czarnych drzew BST
    • Analizy
    • Interfejs API dla uporządkowanej tablicy symboli
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 3.4. Tablice z haszowaniem
   • Funkcje haszujące
    • Typowy przykład
    • Dodatnie liczby całkowite
    • Liczby zmiennoprzecinkowe
    • Łańcuchy znaków
    • Klucze złożone
    • Konwencje stosowane w Javie
    • Przekształcanie wartości funkcji hashCode() na indeks tablicy
    • Metoda hashCode() definiowana przez użytkownika
    • Programowa pamięć podręczna
   • Haszowanie metodą łańcuchową
    • Wielkość tablicy
    • Usuwanie
    • Operacje na kluczach uporządkowanych
   • Haszowanie z wykorzystaniem próbkowania liniowego
    • Usuwanie
    • Grupowanie
    • Analiza próbkowania liniowego
   • Zmienianie wielkości tablicy
    • Metoda łańcuchowa
    • Analizy z uwzględnieniem amortyzacji
   • Pamięć
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 3.5. Zastosowania
   • Którą implementację tablicy symboli powinienem zastosować?
    • Typy proste
    • Powtarzające się klucze
    • Biblioteki Javy
   • Interfejs API dla zbiorów
    • Usuwanie powtórzeń
    • Białe i czarne listy
   • Klienty używające słownika
   • Klienty używające indeksu
    • Indeks odwrotny
   • Wektory rzadkie
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
 • Rozdział 4. Grafy
  • Mapy
  • Zawartość stron WWW
  • Obwody
  • Harmonogramy
  • Handel
  • Dopasowywanie
  • Sieci komputerowe
  • Oprogramowanie
  • Sieci społecznościowe
  • 4.1. Grafy nieskierowane
   • Anomalie
   • Słowniczek
   • Typ danych dla grafów nieskierowanych
    • Możliwe reprezentacje
    • Listy sąsiedztwa
    • Wzorce projektowe z zakresu przetwarzania grafów
   • Przeszukiwanie w głąb
    • Przeszukiwanie labiryntu
    • Rozgrzewka
    • Alejki jednokierunkowe
    • Śledzenie działania metody DFS
    • Szczegółowy ślad przeszukiwania w głąb
   • Wyznaczanie ścieżek
    • Implementacja
    • Szczegółowy ślad
   • Przeszukiwanie wszerz
    • Implementacja
   • Spójne składowe
    • Implementacja
    • Algorytmy Union-Find
   • Grafy symboli
    • Interfejs API
    • Klient testowy
    • Implementacja
    • Stopnie oddalenia
   • Podsumowanie
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 4.2. Grafy skierowane
   • Słownictwo
   • Typ danych Digraph
    • Reprezentacja
    • Format danych wejściowych
    • Odwracanie digrafu
    • Nazwy symboliczne
   • Osiągalność w digrafach
    • Przywracanie pamięci metodą znacz i zamiataj (ang. mark and sweep)
    • Znajdowanie ścieżek w grafach
    • Cykle i grafy DAG
    • Problem szeregowania zadań
    • Cykle w digrafach
    • Kolejność przy przeszukiwaniu w głąb i sortowanie topologiczne
   • Silna spójność w digrafach
    • Silnie spójne składowe
    • Przykładowe zastosowania
    • Algorytm Kosaraju
    • Osiągalność po raz wtóry
   • Podsumowanie
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 4.3. Minimalne drzewa rozpinające
   • Założenia
   • Przestrzegane zasady
    • Właściwość przekroju
    • Algorytm zachłanny
   • Typ danych dla grafów ważonych
    • Porównywanie krawędzi według wag
    • Krawędzie równoległe
    • Pętle własne
   • Interfejs API do wyznaczania drzew MST i klient testowy
    • Klient testowy
    • Dane testowe
   • Algorytm Prima
    • Struktury danych
    • Tworzenie zbioru krawędzi przekroju
    • Implementacja
    • Czas wykonania
   • Zachłanna wersja algorytmu Prima
   • Algorytm Kruskala
   • Perspektywa
    • Uwagi historyczne
    • Algorytm działający w czasie liniowym
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 4.4. Najkrótsze ścieżki
   • Cechy najkrótszych ścieżek
    • Drzewo najkrótszych ścieżek
   • Typy danych dla digrafów ważonych
    • Interfejs API do wyznaczania najkrótszych ścieżek
    • Klient testowy
    • Struktury danych do wyznaczania najkrótszych ścieżek
    • Relaksacja krawędzi
    • Relaksacja wierzchołka
    • Metody obsługi zapytań od klientów
   • Teoretyczne podstawy algorytmów wyznaczania najkrótszych ścieżek
    • Warunki optymalności
    • Sprawdzanie
    • Ogólny algorytm
   • Algorytm Dijkstry
    • Struktury danych
    • Inna perspektywa
    • Odmiany
   • Acykliczne digrafy ważone
    • Najdłuższe ścieżki
    • Szeregowanie równoległych zadań
    • Szeregowanie zadań równoległych z uwzględnieniem względnych terminów granicznych
   • Najkrótsze ścieżki w ogólnych digrafach ważonych
    • Próba numer I
    • Próba numer II
    • Cykle ujemne
     • Próba numer III
    • Algorytm Bellmana-Forda oparty na kolejce
    • Implementacja
    • Wagi ujemne
    • Wykrywanie cykli ujemnych
    • Arbitraż
   • Perspektywa
    • Uwagi historyczne
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
 • Rozdział 5. Łańcuchy znaków
  • Przetwarzanie informacji
  • Badania nad genomem
  • Systemy komunikacji
  • Systemy programowania
  • Zasady gry
   • Znaki
   • Niezmienność
   • Indeksowanie
   • Długość
   • Podłańcuch
   • Złączanie
   • Tablice znaków
  • Alfabety
   • Tablice indeksowane znakami
   • Liczby
  • 5.1. Sortowanie łańcuchów znaków
   • Sortowanie przez zliczanie
    • Zliczanie wystąpień
    • Przekształcanie liczb wystąpień na indeksy
    • Rozdzielanie danych
    • Kopiowanie z powrotem
   • Sortowanie łańcuchów znaków metodą LSD
   • Sortowanie łańcuchów znaków metodą MSD
    • Konwencja wykrywania koń­­ca łańcucha znaków
    • Określony alfabet
    • Małe podtablice
    • Równe klucze
    • Dodatkowa pamięć
    • Model losowych łańcuchów znaków
    • Wydajność
   • Szybkie sortowanie łańcuchów znaków z podziałem na trzy części
    • Krótkie podtablice
    • Ograniczony alfabet
    • Randomizacja
    • Wydajność
    • Przykład dzienniki sieciowe
   • Z którego algorytmu sortowania łańcuchów znaków powinienem korzystać?
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 5.2. Drzewa trie
   • Drzewa trie
    • Podstawowe cechy
    • Przeszukiwanie drzewa trie
    • Wstawianie do drzewa trie
    • Reprezentacja węzłów
    • Określanie wielkości
    • Pobieranie kluczy
    • Dopasowywanie symboli wieloznacznych
    • Najdłuższy przedrostek
    • Usuwanie
    • Alfabet
   • Cechy drzew trie
    • Ograniczenia czasowe dla najgorszego przypadku przy wyszukiwaniu i wsta­wianiu
    • Ograniczenia oczekiwanego czasu nieudanego wyszukiwania
    • Pamięć
    • Jednokierunkowe gałęzie
   • Trójkowe drzewa wyszukiwań (drzewa TST)
    • Wyszukiwanie i wstawianie
   • Cechy drzew TST
    • Pamięć
    • Koszt wyszukiwania
    • Alfabet
    • Dopasowywanie przedrostków, pobieranie kluczy i dopasowywanie do symboli wieloznacznych
    • Usuwanie
    • Hybrydowe drzewa TST
    • Jednokierunkowe gałęzie
   • Której implementacji tablicy symboli z łańcuchami znaków powinienem używać?
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 5.3. Wyszukiwanie podłańcuchów
   • Krótka historia
   • Wyszukiwanie podłańcuchów metodą ataku siłowego
   • Wyszukiwanie podłańcuchów metodą Knutha-Morrisa-Pratta
    • Cofanie wskaźnika wzorca
    • Wyszukiwanie metodą KMP
    • Symulacja deterministycznego automatu skończonego
    • Tworzenie automatu DFA
   • Wyszukiwanie podłańcuchów metodą Boyera-Moorea
    • Heurystyka obsługi niedopasowania znaku
    • Punkt wyjścia
    • Wyszukiwanie podłańcuchów
   • Wyszukiwanie metodą odcisków palców (metoda Rabina-Karpa)
    • Podstawowy plan
    • Obliczanie wartości funkcji haszującej
    • Kluczowy pomysł
    • Implementacja
    • Sztuczka poprawność metody Monte Carlo
   • Podsumowanie
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
   • Eksperymenty
  • 5.4. Wyrażenia regularne
   • Opisywanie wzorców za pomocą wyrażeń regularnych
    • Złączanie (konkatenacja)
    • Lub
    • Domknięcie
    • Nawiasy
   • Skróty
    • Deskryptory zbiorów znaków
    • Skróty dla domknięcia
    • Sekwencje ucieczki
   • Zastosowania wyrażeń regularnych
    • Wyszukiwanie podłańcuchów
    • Sprawdzanie poprawności
    • Narzędzia programisty
    • Badania nad genomem
    • Wyszukiwanie
    • Możliwości
    • Ograniczenia
   • Niedeterministyczne automaty skończone
   • Symulowanie działania automatu NFA
    • Reprezentacja
    • Symulowanie działania automatu NFA i osiągalność
   • Tworzenie automatu NFA odpowiadającego wyrażeniu regular­nemu
    • Złączanie
    • Nawiasy
    • Domknięcie
    • Wyrażenie z lub
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
  • 5.5. Kompresja danych
   • Reguły działania
    • Podstawowy model
   • Odczyt i zapis danych binarnych
    • Binarne wejście i wyjście
    • Przykład
    • Zrzuty binarne
    • Kodowanie ASCII
   • Ograniczenia
    • Uniwersalne algorytmy kompresji danych
    • Nierozstrzygalność
   • Rozgrzewka genom
    • Dane o genomie
    • Kompresja za pomocą kodu 2-bitowego
    • Rozpakowywanie dla kodu 2-bitowego
   • Kodowanie długości serii
    • Bitmapy
    • Implementacja
    • Zwiększanie rozdzielczości bitmap
   • Kompresja Huffmana
    • Kody bezprefiksowe o zmiennej długości
    • Reprezentacja kodów bezprefiksowych za pomocą drzewa trie
    • Ogólne omówienie
    • Węzły drzewa trie
    • Rozpakowywanie za pomocą kodów bezprefiksowych
    • Kompresja za pomocą kodów bezprefiksowych
    • Tworzenie drzewa trie
    • Optymalność
    • Zapis i odczyt drzewa trie
    • Implementacja kompresji Huffmana
    • Kompresja LZW
    • Przykładowa kompresja LZW
    • Reprezentacja kompresji LZW za pomocą drzewa trie
    • Rozpakowywanie w metodzie LZW
    • Skomplikowana sytuacja
    • Implementacja
   • Pytania i odpowiedzi
   • Ćwiczenia
   • Problemy do rozwiązania
 • Rozdział 6. Kontekst
  • Zastosowania komercyjne
  • Obliczenia naukowe
  • Inżynieria
  • Badania operacyjne
  • Symulacja sterowana zdarzeniami
   • Model oparty na twardych dyskach
   • Symulacje sterowane czasem
   • Symulacja sterowana zdarzeniami
   • Prognozowanie zdarzeń
   • Efekt zderzenia
   • Unieważnione zdarzenia
   • Cząsteczki
   • Zdarzenia
   • Kod do symulowania ruchu
   • Wydajność
  • Drzewa zbalansowane
   • Model kosztów
   • Drzewa zbalansowane (b-drzewa)
   • Konwencje
   • Wyszukiwanie i wstawianie
   • Reprezentacja
   • Wydajność
   • Pamięć
  • Tablice przyrostkowe
   • Najdłuższy powtarzający się łańcuch znaków
   • Rozwiązanie oparte na ataku siłowym
   • Rozwiązanie oparte na sortowaniu przyrostków
   • Indeksowanie łańcucha znaków
   • Interfejs API i kod kliencki
   • Implementacja
   • Wydajność
   • Usprawnione implementacje
  • Algorytmy dla sieci przepływowych
   • Model fizyczny
   • Definicje
   • Interfejsy API
   • Algorytm Forda-Fulkersona
  • Twierdzenie przepływu maksymalnego i przekroju minimalnego
   • Sieć rezydualna
   • Metoda najkrótszej ścieżki powiększającej
   • Wydajność
   • Inne implementacje
  • Redukcja
   • Redukcje w obszarze sortowania
   • Redukcje do problemu wyznaczania najkrótszych ścieżek
   • Redukcje do problemu wyznaczania przepływu maksymalnego
   • Programowanie liniowe
  • Nierozwiązywalność
   • Podstawowe prace
   • Czas wykonania rosnący wykładniczo
   • Problemy przeszukiwania
  • Wybrane problemy przeszukiwania
   • Inne rodzaje problemów
   • Łatwe problemy przeszukiwania
   • Niedeterminizm
   • Podstawowe pytanie
   • Redukcje wielomianowe
   • NP-zupełność
   • Twierdzenie Cooka-Levina
   • Klasyfikowanie problemów
  • Wybrane znane problemy NP-zupełne
   • Radzenie sobie z NP-zupełnością
  • Ćwiczenia dotyczące symulowania zderzeń
  • Ćwiczenia dotyczące drzew zbalansowanych
  • Ćwiczenia dotyczące tablicy przyrostkowej
  • Ćwiczenia dotyczące przepływu maksymalnego
  • Ćwiczenia dotyczące redukcji i nierozwiązywalności
 • Algorytmy
 • Klienty

Dodaj do koszyka Algorytmy. Wydanie IV

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.