reklama - zainteresowany?

Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II - Helion

Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II
ebook
Autor: David Natingga
Tytuł oryginału: Data Science Algorithms in a Week: Top 7 algorithms for scientific computing, data analysis, and machine learning, 2nd Edition
Tłumaczenie: Andrzej Grażyński
ISBN: 978-83-283-5603-0
stron: 208, Format: ebook
Data wydania: 2019-10-08
Księgarnia: Helion

Cena książki: 26,95 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 45% (-22,05 zł)

Dodaj do koszyka Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II

Tagi: Algorytmy - Programowanie | Analiza danych | Inne | Python - Programowanie | Uczenie maszynowe

Data science jest interdyscyplinarną dziedziną naukową łączącą osiągnięcia uczenia maszynowego, statystyki i eksploracji danych. Umożliwia wydobywanie nowej wiedzy z istniejących danych poprzez stosowanie odpowiednich algorytmów i analizy statystycznej. Stworzono dotąd wiele algorytmów tej kategorii i wciąż powstają nowe. Stanowią one podstawę konstruowania modeli umożliwiających wyodrębnianie określonych informacji z danych odzwierciedlających zjawiska zachodzące w świecie rzeczywistym, pozwalają też na formułowanie prognoz ich przebiegu w przyszłości. Algorytmy data science są postrzegane jako ogromna szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a ich znaczenie stale rośnie.

Ta książka jest zwięzłym przewodnikiem po algorytmach uczenia maszynowego. Jej cel jest prosty: w ciągu siedmiu dni masz opanować solidne podstawy siedmiu najważniejszych dla uczenia maszynowego algorytmów. Opisom poszczególnych algorytmów towarzyszą przykłady ich implementacji w języku Python, a praktyczne ćwiczenia, które znajdziesz na końcu każdego rozdziału, ułatwią Ci lepsze zrozumienie omawianych zagadnień. Co więcej, dzięki książce nauczysz się właściwie identyfikować problemy z zakresu data science. W konsekwencji dobieranie odpowiednich metod i narzędzi do ich rozwiązywania okaże się dużo łatwiejsze.

W tej książce:

 • efektywne implementacje algorytmów uczenia maszynowego w języku Python
 • klasyfikacja danych przy użyciu twierdzenia Bayesa, drzew decyzyjnych i lasów losowych
 • podział danych na klastery za pomocą algorytmu k-średnich
 • stosowanie analizy regresji w parametryzacji modeli przewidywań
 • analiza szeregów czasowych pod kątem trendów i sezonowości danych

Algorytmy data science: poznaj, zrozum, zastosuj!

Dodaj do koszyka Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II", wybierały także:

 • Zrozum struktury danych. Algorytmy i praca na danych w Javie
 • Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V
 • Python na maturze. Kurs video. Algorytmy i podstawy j
 • Tablice informatyczne. Algorytmy
 • Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat

Dodaj do koszyka Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II

Spis treści

Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II eBook -- spis treści

 • O autorze
 • O recenzentach
 • Przedmowa
  • Do kogo kierujemy tę książkę?
  • Co zawiera ta książka?
  • Jak najlepiej wykorzystać tę książkę?
  • Kod przykładowych programów
  • Konwencje typograficzne stosowane w książce
 • Rozdział 1. Klasyfikacja na podstawie najbliższego sąsiedztwa
  • Subiektywne odczuwanie temperatury
  • Implementacja algorytmu k najbliższych sąsiadów
   • Dane wejściowe
   • Wynik klasyfikacji
   • Wizualizacja
  • Mapa Włoch przykład doboru wartości k
   • Analiza
  • Skalowanie danych prognozowanie statusu własności
   • Analiza
  • Nieeuklidesowe metryki odległości punktów klasyfikowanie tekstów
   • Analiza
  • Klasyfikowania tekstów ciąg dalszy wielowymiarowy algorytm k-NN
   • Analiza
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Subiektywne odczuwanie temperatury
   • Mapa Włoch przykład doboru wartości k
   • Status własności
   • Analiza
 • Rozdział 2. Naiwny klasyfikator bayesowski
  • Testy medyczne podstawowe zastosowanie twierdzenia Bayesa
   • Analiza
  • Podstawowe twierdzenie Bayesa i jego rozszerzenie
   • Twierdzenie Bayesa
    • Dowód
   • Rozszerzone twierdzenie Bayesa
    • Dowód
  • Zagramy w szachy? niezależne zdarzenia warunkujące
   • Analiza
  • Implementacja naiwnego klasyfikatora bayesowskiego
   • Dane wejściowe
   • Wynik
  • Zagramy w szachy? częściowo zależne zdarzenia warunkujące
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Chłopak czy dziewczyna? twierdzenie Bayesa dla ciągłych zmiennych losowych
   • Analiza
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
 • Rozdział 3. Drzewa decyzyjne
  • Pływamy? reprezentowanie danych w postaci drzewa decyzyjnego
  • Elementy teorii informacji
   • Entropia informacyjna
    • Przykład losowe rzucanie monetą
    • Definicja
   • Zysk informacyjny
   • Pływamy? obliczanie zysku informacyjnego
  • Algorytm ID3 konstruowanie drzewa decyzyjnego
   • Pływamy? budowanie drzewa decyzyjnego
   • Implementacja w języku Python
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Klasyfikowanie danych za pomocą drzew decyzyjnych
   • Przykład pływamy czy nie?
  • Przykład gra w szachy pod chmurką
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynikowe drzewo decyzyjne
    • Klasyfikacja
  • Na zakupy przykład niespójnych danych
   • Analiza
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
 • Rozdział 4. Lasy losowe
  • Ogólne zasady konstruowania lasów losowych
  • Pływamy? klasyfikacja za pomocą lasu losowego
   • Analiza
   • Konstruowanie lasu losowego
    • Losowe drzewo decyzyjne nr 0
    • Losowe drzewo decyzyjne nr 1
    • Wynikowy las losowy
   • Klasyfikowanie cechy na podstawie lasu losowego
  • Implementacja algorytmu konstruowania lasu losowego
   • Dane wejściowe
   • Wynik
  • Przykład zagramy w szachy?
   • Analiza
   • Konstruowanie lasu losowego
    • Losowe drzewo decyzyjne nr 0
    • Losowe drzewa decyzyjne nr 1, 2 i 3
    • Wynikowy las losowy
   • Klasyfikacja w drodze głosowania
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Idziemy na zakupy? wnioskowanie z niespójnych danych i miara wiarygodności wyniku
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik
 • Rozdział 5. Klasteryzacja
  • Dochód gospodarstwa domowego niski czy wysoki?
  • Algorytm k-średnich
   • Początkowy zbiór centroidów
   • Wyznaczanie centroidu klastera
  • Przykład wykorzystanie algorytmu k-średnich do klasyfikacji dochodów
  • Klasyfikowanie przez klasteryzację prognozowanie płci nieznanej osoby
   • Analiza
  • Implementacja algorytmu k-średnich
   • Dane wejściowe
   • Wynik grupowania
  • Status własności dobór optymalnej liczby klasterów
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik podział między dwa klastery
    • Wynik podział między trzy klastery
    • Wynik podział między cztery klastery
    • Wynik podział między pięć klasterów
  • Klasyfikowanie dokumentów semantyczne znaczenie klasteryzacji
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik podział między dwa klastery
    • Wynik podział między trzy klastery
    • Wynik podział między pięć klasterów
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Dwa klastery
    • Trzy klastery
    • Cztery klastery
    • Pięć klasterów
    • Wybór optymalnej liczby klasterów przy użyciu walidacji krzyżowej
 • Rozdział 6. Analiza regresji
  • Konwersja temperatur regresja liniowa dla danych doskonałych
   • Rozwiązanie analityczne
   • Metoda najmniejszych kwadratów w regresji liniowej
   • Implementacja analizy regresji liniowej w Pythonie
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
  • Regresja dla danych pomiarowych prognozowanie wagi na podstawie wzrostu
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
  • Metoda spadku gradientowego i jej implementacja
   • Szczegóły algorytmu
   • Implementacja w Pythonie
    • Dane wejściowe
    • Wynik
    • Wizualizacja porównanie z metodą analityczną
  • Przewidywanie czasu przelotu na podstawie odległości
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
  • Obliczenia balistyczne model nieliniowy
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
 • Rozdział 7. Analiza szeregów czasowych
  • Zysk w biznesie analiza trendu
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
   • Konkluzja
  • Sprzedaż w sklepie internetowym analiza sezonowości
   • Analiza
   • Analiza trendu
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
   • Analiza sezonowości
    • Wizualizacja
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
    • Wizualizacja
 • Dodatek A Podstawy języka Python
  • Przykład
  • Komentarze
  • Typy danych
   • int
    • Przykład example02_int.py
    • Wynik
   • float
    • Przykład example03_float.py
    • Wynik
   • Napis
    • Przykład example04_string.py
    • Wynik
   • Krotka
    • Przykład example05_tuple.py
    • Wynik
   • Lista
    • Przykład example06_list.py
    • Wynik
   • Zbiór
    • Przykład example07_set.py
    • Wynik
   • Słownik
    • Przykład example08_dictionary.py
    • Wynik
  • Przepływ sterowania
   • Instrukcje warunkowe
    • Przykład example09_if_else_elif.py
    • Wynik
   • Pętla for
    • Przykład example10_for_loop_range.py
    • Wynik
    • Przykład example11_for_loop_list.py
    • Wynik
    • Przykład example12_for_loop_set.py
    • Wynik
   • Pętla while
    • Przykład example13_while_loop.py
    • Wynik
   • Instrukcje break i continue
    • Przykład example14_break_continue.py
    • Wynik
  • Funkcje
   • Przykład example15_function.py
   • Wynik
  • Wejście-wyjście programu
   • Argumenty wywołania programu
    • Przykład example16_arguments.py
    • Wynik
   • Operacje na plikach
    • Przykład example17_file.py
    • Wynik
 • Dodatek B Statystyka
  • Podstawowe koncepcje
   • Notacja
   • Podstawowe pojęcia
  • Wnioskowanie bayesowskie
  • Rozkład normalny Gaussa
  • Walidacja krzyżowa
  • Testowanie A/B
 • Dodatek C Słownik pojęć, algorytmów i metod Data Science

Dodaj do koszyka Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.