reklama - zainteresowany?

Access 2019 PL. Biblia - Helion

Access 2019 PL. Biblia
Autor: Michael Alexander, Richard Kusleika
Tytuł oryginału: Access 2019 Bible
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-5576-7
stron: 920, Format: 164x239, okładka: twarda
Data wydania: 2019-07-16
Księgarnia: Helion

Cena książki: 89,40 zł (poprzednio: 149,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-59,60 zł)

Dodaj do koszyka Access 2019 PL. Biblia

Tagi: Access

Informacja zawarta w danych jest niezwykle cenna, jednak jej pozyskiwanie jest trudną sztuką. Aby do niej dotrzeć, trzeba poradzić sobie z coraz większą ilością danych. Rośnie więc zapotrzebowanie na zaawansowane techniki analizy danych. W niektórych przypadkach wystarczającym narzędziem do tego celu jest arkusz kalkulacyjny. Rozwiązanie to ma jednak ograniczenia, które pokonać może jedynie znakomity system do obsługi baz danych: Microsoft Access. Jest to oprogramowanie, które pozwala na bardzo wydajne zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz budowanie relacji między tabelami, ułatwia też zaawansowaną analizę danych.

Ta książka, będąca kolejnym, przejrzanym i uaktualnionym wydaniem kultowego przewodnika po Accessie, jest odpowiednia dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Znalazły się tu wskazówki dotyczące podstaw baz danych, rozpoczynania pracy z Accessem, tworzenia własnych aplikacji bazodanowych, a także programowania w języku VBA. Układ treści zaprojektowano w taki sposób, aby można było korzystać z tego przewodnika na wiele sposobów: czytać rozdziały po kolei lub skupić się na konkretnym zagadnieniu. W książce zawarto szczegółowe instrukcje tworzenia efektywnych tabel, zaawansowanych kwerend analitycznych, solidnych aplikacji i atrakcyjnych raportów. Dodatkowo omówiono kwestię integracji Accessa z platformą SharePoint.

Najważniejsze zagadnienia:

 • solidne wprowadzenie do baz danych i Accessa
 • tworzenie tabel i kwerend Accessa
 • techniki analizy danych i ich zastosowanie
 • formularze i raporty Accessa
 • programowanie w VBA dla Accessa

Access: zaawansowana analiza danych dla profesjonalistów!

Dodaj do koszyka Access 2019 PL. Biblia

 

Osoby które kupowały "Access 2019 PL. Biblia", wybierały także:

 • Access 2019 PL. Biblia
 • Access 2016 PL. Kurs
 • Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne
 • Access 2016 PL w biurze i nie tylko
 • Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik

Dodaj do koszyka Access 2019 PL. Biblia

Spis treści

Access 2019 PL. Biblia -- spis treci

 

O autorach 23

 

O recenzencie technicznym 23

Podzikowania 23

Wprowadzenie 25

CZʦ I. KOMPONENTY ACCESSA 29

Rozdzia 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych 31

 • Terminologia zwizana z bazami danych wystpujca w Accessie 31
  • Bazy danych 31
  • Tabele 33
  • Rekordy i pola 33
  • Wartoci 34
 • Relacyjne bazy danych 34
 • Obiekty baz danych Accessa 35
  • Tabele 35
  • Kwerendy 35
  • Formularze do wprowadzania danych i ich wywietlania 36
  • Raporty 36
  • Makra i VBA 37
  • Obiekty bazy danych 37
 • Picioetapowa metoda projektowania 37
  • Krok 1. Ogólny projekt systemu - od koncepcji do rzeczywistoci 37
  • Krok 2. Projektowanie raportów 38
  • Krok 3. Projektowanie danych 39
  • Krok 4. Projektowanie tabel 40
  • Krok 5. Projektowanie formularzy 43

Rozdzia 2. Wprowadzenie do Accessa 45

 • Ekran powitalny 45
 • Jak utworzy pust baz danych? 47
 • Interfejs Accessa 2019 48
  • Okienko nawigacji 48
  • Wstka 51
  • Pasek narzdzi Szybki dostp 52

CZʦ II. TABELE ACCESSA 55

Rozdzia 3. Tworzenie tabel 57

 • Rodzaje tabel 57
  • Tabele obiektów 57
  • Tabele transakcyjne 58
  • Tabele czce 58
 • Tworzenie nowej tabeli 58
  • Projektowanie tabel 60
  • Posugiwanie si zakadk Projektowanie 64
  • Praca z polami 65
 • Tworzenie tabeli klientów 73
  • Korzystanie z pól typu Autonumerowanie 73
  • Koczenie definicji tabeli tblCustomers 73
 • Zmiana projektu tabeli 74
  • Wstawianie pola 74
  • Usuwanie pola 74
  • Zmiana pooenia pola 75
  • Zmiana nazwy pola 75
  • Zmiana rozmiaru pola 75
  • Problemy konwersji danych 76
  • Przypisywanie waciwoci pól 76
 • Waciwoci pól tabeli tblCustomers 90
 • Okrelanie klucza gównego 92
  • Wybór klucza gównego 92
  • Tworzenie klucza gównego 93
  • Tworzenie zoonych kluczy gównych 93
 • Indeksowanie tabel 94
  • Wano stosowania indeksów 95
  • Indeksy zoone z wielu pól 97
  • Kiedy naley indeksowa tabele? 99
 • Drukowanie struktury tabeli 100
 • Zapisywanie ukoczonej tabeli 101
 • Operacje na tabelach 101
  • Zmiana nazwy tabel 101
  • Usuwanie tabel 102
  • Kopiowanie tabel w obrbie bazy danych 102
  • Kopiowanie tabel do innej bazy danych 103
 • Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych 103
 • Posugiwanie si polami typu Zacznik 104

Rozdzia 4. Relacje midzy tabelami 105

 • Tworzenie kuloodpornych baz danych 106
 • Normalizacja i denormalizacja danych 108
  • Pierwsza posta normalna 108
  • Druga posta normalna 111
  • Trzecia posta normalna 115
  • Denormalizacja 116
 • Relacje midzy tabelami 117
  • Wizanie danych 118
  • Jeden do jednego 120
  • Jeden do wielu 121
  • Wiele do wielu 123
 • Reguy integralnoci 124
  • Klucz gówny nie moe mie wartoci null 126
  • Wszystkim wartociom kluczy obcych musz odpowiada klucze gówne 126
 • Klucze 127
  • Okrelanie klucza gównego 128
  • Korzyci wynikajce ze stosowania kluczy gównych 129
  • Wybór klucza gównego 130
  • Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralnoci odwoa 132
  • Przegldanie wszystkich relacji 137
  • Usuwanie relacji 137
  • Reguy integralnoci specyficzne dla aplikacji 138

Rozdzia 5. Praca z tabelami 139

 • Arkusze danych 140
 • Okno arkusza danych 141
  • Poruszanie si po arkuszu danych 141
  • Korzystanie z przycisków nawigacyjnych 142
  • Wstka arkusza danych 143
 • Otwieranie arkusza danych 145
 • Wpisywanie nowych danych 145
  • Zapisywanie rekordu 147
  • Automatyczne sprawdzanie poprawnoci typów danych 147
  • W jaki sposób waciwoci wpywaj na wprowadzanie danych? 148
 • Poruszanie si midzy rekordami w arkuszu danych 151
  • Poruszanie si midzy rekordami 151
  • Wyszukiwanie okrelonej wartoci 151
 • Modyfikowanie wartoci w arkuszu danych 154
  • Rczne zamienianie istniejcych wartoci 154
  • Modyfikacja istniejcej wartoci 154
 • Uywanie funkcji Cofnij 156
 • Kopiowanie i wklejanie wartoci 156
 • Zastpowanie wartoci 157
 • Dodawanie nowych rekordów 158
 • Usuwanie rekordów 158
 • Wywietlanie rekordów 159
  • Zmiana kolejnoci pól 159
  • Zmiana szerokoci wywietlanych pól 160
  • Zmiana wysokoci wywietlanych rekordów 161
  • Zmiana czcionki 162
  • Wywietlanie linii oddzielajcych komórki i róne kolory wierszy 162
  • Wyrównywanie danych w kolumnach 164
  • Ukrywanie i odkrywanie kolumn 164
  • Blokowanie kolumn 165
  • Zapisywanie zmienionego ukadu arkusza 165
  • Zapisywanie rekordu 166
 • Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych 166
  • Sortowanie rekordów 166
  • Uywanie filtrowania wedug wyboru 167
  • Filtrowanie wedug formularza 169
 • Agregowanie danych 170
 • Drukowanie rekordów 171
 • Korzystanie z podgldu wydruku 172

Rozdzia 6. Importowanie i eksportowanie danych 173

 • Access i dane zewntrzne 173
  • Typy danych zewntrznych 174
  • Metody pracy z danymi zewntrznymi 174
 • Typy importu i eksportu 177
 • Importowanie zewntrznych danych 178
  • Importowanie z innej bazy danych Accessa 178
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excela 181
  • Importowanie list SharePointa 184
  • Importowanie danych z plików tekstowych 185
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów XML 190
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów HTML 193
  • Importowanie obiektów Accessa innych ni tabele 195
  • Importowanie folderu Outlooka 196
 • Eksportowanie do formatów zewntrznych 198
  • Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa 198
  • Eksportowanie za porednictwem sterowników ODBC 198
  • Eksportowanie do programu Word 200
  • Publikowanie w formacie PDF lub XPS 201

Rozdzia 7. Doczanie danych zewntrznych 203

 • Doczanie danych zewntrznych 204
  • Identyfikowanie tabel poczonych 205
  • Ograniczenia dotyczce doczonych danych 206
  • Doczanie tabel z innych baz danych Accessa 207
  • czenie ze ródami danych ODBC 210
  • Doczanie danych, które nie s bazami 210
 • Praca z tabelami poczonymi 216
  • Ustawianie waciwoci widoku 217
  • Ustawianie relacji 217
  • Optymalizowanie tabel poczonych 218
  • Usuwanie odwoania do tabeli poczonej 218
  • Przegldanie lub zmienianie informacji o tabelach poczonych 218
  • Odwieanie zawartoci tabel poczonych 219
 • Dzielenie baz danych dla dostpu sieciowego 220
  • Zalety dzielenia baz danych 220
  • Jak podzieli obiekty? 222
  • Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych 223

CZʦ III. KWERENDY ACCESSA 225

Rozdzia 8. Pobieranie danych za pomoc kwerend 227

 • Wprowadzenie w tematyk kwerend 228
  • Co mona robi za pomoc kwerend? 228
  • Co zwracaj kwerendy? 229
 • Tworzenie kwerendy 229
  • Dodawanie pól 232
  • Uruchamianie kwerend 234
 • Praca z polami 235
  • Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBD 235
  • Zmiana kolejnoci pól 235
  • Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBD 236
  • Usuwanie pól 236
  • Wstawianie pól 236
  • Ukrywanie pól 237
  • Zmiana kolejnoci sortowania 237
 • Dodawanie kryteriów do kwerend 239
  • Kryteria wyboru rekordów 239
  • Definiowanie prostych kryteriów tekstowych 239
  • Definiowanie prostych kryteriów innych typów 240
 • Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend 242
 • Zapisywanie kwerendy 242
 • Tworzenie kwerend bazujcych na wielu tabelach 242
  • Przegldanie nazw tabel 244
  • Dodawanie wielu pól 244
  • Ograniczenia dla kwerend bazujcych na wielu tabelach 244
  • Obchodzenie ogranicze dotyczcych kwerend 245
 • Obszar tabel 246
  • Linie sprze 246
  • Przesuwanie tabel 247
  • Usuwanie tabel 247
  • Dodawanie kolejnych tabel 247
 • Tworzenie sprze w kwerendach i ich obsuga 248
  • Wprowadzenie do sprze 248
  • Wykorzystywanie sprze ad hoc 250
  • Okrelanie typu sprzenia 251
  • Usuwanie sprze 252

Rozdzia 9. Stosowanie operatorów i wyrae 253

 • Wprowadzenie w tematyk operatorów 253
  • Typy operatorów 254
  • Priorytety operatorów 264
 • Stosowanie operatorów i wyrae w kwerendach 265
  • Uywanie operatorów porównania w kwerendach 266
  • Tworzenie zoonych kryteriów 267
  • Uywanie funkcji w kwerendach wybierajcych 269
  • Odwoywanie si do pól w kwerendach wybierajcych 270
 • Wpisywanie kryteriów jednowartociowych 270
  • Wprowadzanie kryteriów znakowych (Krótki tekst lub Dugi tekst) 270
  • Operator Like i symbole wieloznaczne 271
  • Okrelanie wartoci niepasujcych 274
  • Wprowadzanie kryteriów liczbowych 275
  • Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fasz) 276
  • Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE 276
 • Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie 277
  • Operacja Or 277
  • Okrelanie wielu wartoci pola za pomoc operatora Or 277
  • Uywanie komórki Lub: na siatce projektu (QBD) 278
  • Uywanie listy wartoci w poczeniu z operatorem In 279
  • Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu 279
  • Stosowanie operatora Between...And 281
  • Wyszukiwanie danych o wartoci Null 281
 • Wprowadzanie kryteriów w wielu polach 283
  • Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy 283
  • Okrelanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy 284
  • Stosowanie operacji And i Or na rónych polach 285
  • Kwerenda zoona w wielu wierszach 286

Rozdzia 10. Inne rodzaje kwerend 289

 • Kwerendy podsumowujce 289
  • Tworzenie kwerendy podsumowujcej 290
  • Funkcje agregujce 292
 • Kwerendy funkcjonalne 297
  • Kwerendy tworzce tabele 297
  • Kwerendy usuwajce 299
  • Kwerendy doczajce 301
  • Kwerendy aktualizujce 306
 • Kwerendy krzyowe 309
  • Uywanie kreatora kwerend krzyowych 310
  • Rczne tworzenie kwerend krzyowych 315
 • Optymalizowanie wydajnoci kwerend 319
  • Normalizowanie projektu bazy danych 320
  • Uywanie indeksów w odpowiednich polach 320
  • Optymalizacja poprzez popraw projektu zapytania 321
  • Regularne kompaktowanie i naprawianie bazy danych 322

CZʦ IV. ANALIZOWANIE DANYCH W ACCESSIE 323

Rozdzia 11. Przeksztacanie danych 325

 • Wyszukiwanie i usuwanie powtarzajcych si rekordów 325
  • Czym s powtarzajce si rekordy? 326
  • Wyszukiwanie duplikatów 327
  • Usuwanie powtarzajcych si rekordów 329
 • Typowe zadania z zakresu przeksztacania danych 332
  • Uzupenianie pustych pól 332
  • Scalanie acuchów znaków 333
  • Zmiana wielkoci liter 335
  • Usuwanie pocztkowych i kocowych spacji z acuchów znaków 336
  • Wyszukiwanie i zastpowanie okrelonego tekstu 337
  • Dodawanie wasnego tekstu w okrelonych miejscach acucha znaków 338
  • Przetwarzanie acuchów znaków na podstawie znaczników 339

Rozdzia 12. Obliczenia i daty 345

 • Korzystanie z oblicze w analizach 345
  • Typowe scenariusze zwizane z obliczeniami 346
  • Tworzenie oblicze za pomoc konstruktora wyrae 349
  • Typowe bdy w obliczeniach 353
 • Uywanie dat w analizach 356
  • Proste obliczenia na datach 356
  • Zaawansowane analizy z wykorzystaniem funkcji 357

Rozdzia 13. Analizy warunkowe 367

 • Stosowanie kwerend z parametrami 367
  • Jak dziaaj kwerendy z parametrami? 369
  • Podstawowe zasady dotyczce kwerend z parametrami 369
  • Uywanie kwerend z parametrami 370
 • Stosowanie funkcji warunkowych 374
  • Funkcja IIf 374
  • Funkcja Switch 379
  • Porównanie funkcji IIf i Switch 380

Rozdzia 14. Podstawy SQL-a w Accessie 383

 • Podstawy SQL-a 383
  • Instrukcja SELECT 384
  • Klauzula WHERE 385
  • Sprzenia 386
 • Zaawansowane instrukcje SQL-a 387
  • Rozbudowywanie wyszukiwania za pomoc operatora Like 387
  • Pobieranie unikatowych wartoci i wierszy bez grupowania 387
  • Grupowanie i agregowanie danych za pomoc klauzuli GROUP BY 389
  • Okrelanie kolejnoci sortowania za pomoc klauzuli ORDER BY 389
  • Tworzenie aliasów za pomoc klauzuli AS 389
  • Wywietlanie tylko pierwszych elementów (instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT) 390
  • Wykonywanie kwerend funkcjonalnych za pomoc instrukcji SQL-a 392
  • Tworzenie kwerend krzyowych za pomoc instrukcji TRANSFORM 393
 • Kwerendy charakterystyczne dla SQL-a 393
  • Scalanie zbiorów danych za pomoc operatora UNION 393
  • Tworzenie tabeli za pomoc instrukcji CREATE TABLE 395
  • Manipulowanie kolumnami za pomoc instrukcji ALTER TABLE 395
  • Tworzenie kwerend przekazujcych 397

Rozdzia 15. Podkwerendy i funkcje agregujce domeny 399

 • Wzbogacanie analiz za pomoc podkwerend 400
  • Po co stosowa podkwerendy? 401
  • Podstawowe zasady dotyczce podkwerend 401
  • Tworzenie podkwerend bez pisania instrukcji SQL-a 401
  • Uywanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach 404
  • Uywanie podkwerend z operatorami porównania 404
  • Stosowanie podkwerend jako wyrae 405
  • Stosowanie podkwerend skorelowanych 406
  • Uywanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych 408
 • Funkcje agregujce domeny 410
  • Róne funkcje agregujce domeny 412
  • Skadnia funkcji agregujcych domeny 413
  • Stosowanie funkcji agregujcych domeny 414

Rozdzia 16. Statystyki opisowe 419

 • Podstawowe statystyki opisowe 420
  • Obliczanie statystyk opisowych za pomoc kwerend podsumowujcych 420
  • Okrelanie rankingu, wartoci modalnej i mediany 421
  • Pobieranie losowej próbki ze zbioru danych 426
 • Zaawansowane statystyki opisowe 427
  • Obliczanie percentyli 427
  • Ustalanie kwartyla dla rekordu 429
  • Tworzenie rozkadu czstoci 431

CZʦ V. FORMULARZE I RAPORTY ACCESSA 433

Rozdzia 17. Tworzenie prostych formularzy 435

 • Widoki formularzy 436
 • Typy formularzy 436
  • Tworzenie nowego formularza 438
  • Specjalne typy formularzy 441
  • Zmiana rozmiaru obszaru formularza 446
  • Zapisywanie formularza 447
 • Kontrolki formularza 447
  • Typy kontrolek 447
  • Dodawanie kontrolek 449
  • Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia kontrolek 454
  • Wykonywanie operacji na kontrolkach 455
 • Waciwoci 464
  • Wywietlanie arkusza waciwoci 464
  • Korzystanie z arkusza waciwoci 465
  • Zmiana ustawie waciwoci kontrolki 466
  • Nadawanie nazw i tytuów kontrolkom 467

Rozdzia 18. Praca z danymi w formularzach 469

 • Uywanie widoku formularza 470
  • Zakadka Narzdzia gówne 471
  • Nawigacja midzy polami 474
  • Nawigacja midzy rekordami w formularzu 474
 • Modyfikowanie wartoci w formularzu 475
  • Kontrolki, których nie mona modyfikowa 475
  • Praca z obrazami i obiektami OLE 476
  • Wprowadzanie danych w polu typu Dugi tekst 477
  • Wprowadzanie danych w polu typu Data 477
  • Uywanie grup opcji 478
  • Uywanie pól kombi i list 479
  • Przeczanie si do widoku arkusza danych 479
  • Zapisywanie rekordu 480
 • Drukowanie formularzy 480
 • Praca z waciwociami formularza 481
  • Modyfikacja tekstu na pasku tytuu za pomoc waciwoci Tytu 482
  • Tworzenie formularza zwizanego 483
  • Okrelanie sposobu wywietlania formularza 483
  • Usuwanie paska selektora rekordów 484
  • Inne waciwoci formularzy 484
 • Dodawanie nagówka lub stopki formularza 490
 • Korzystanie z waciwoci sekcji 490
  • Waciwo Widoczny 490
  • Waciwo Wysoko 490
  • Waciwo Kolor ta 490
  • Waciwo Efekt specjalny 491
  • Waciwo Kiedy wywietla 491
  • Waciwoci zwizane z drukowaniem 491
 • Zmiana ukadu formularza 491
  • Modyfikacja waciwoci kontrolek 492
  • Okrelanie kolejnoci dostpu 492
  • Modyfikowanie formatu tekstu w kontrolce 493
  • Uywanie narzdzia Lista pól do dodawania kontrolek 493
 • Przeksztacanie formularza w raport 494

Rozdzia 19. Praca z kontrolkami formularzy 495

 • Ustawianie waciwoci kontrolek 496
  • Modyfikowanie waciwoci domylnych 497
  • Czsto uywane kontrolki i waciwoci 498
 • Tworzenie kontrolek obliczeniowych 502
 • Praca z podformularzami 503
 • Wskazówki z zakresu projektowania formularzy 504
  • Wykorzystanie waciwoci Przechodzenie tabulatorami 504
  • Zliczanie pól wyboru 504
  • Techniki zwizane z polami kombi i polami list 504
 • Techniki zaawansowane 506
  • Kontrolki numeru strony i daty/godziny 506
  • Stosowanie kontrolki Obraz 507
  • Morfing kontrolek 508
  • Malarz formatów 509
  • Dodatkowa pomoc dla uytkowników 509
  • Dodawanie obrazów ta 510
  • Ograniczanie liczby rekordów wywietlanych w formularzu 512
 • Korzystanie z kontrolki Karta 513
 • Pobieranie informacji za pomoc okien dialogowych 514
  • Projektowanie kwerend 515
  • Konfigurowanie przycisków polece 515
  • Wybór przycisku domylnego 516
  • Konfiguracja przycisku Anuluj 516
  • Usunicie menu sterowania 517
 • Projektowanie formularza od podstaw 517
  • Tworzenie prostego formularza 517
  • Tworzenie podformularza 518
  • Dodawanie podformularza 519
  • Modyfikowanie dziaania formularza 520
  • Modyfikowanie wygldu formularza 522

Rozdzia 20. Prezentowanie danych za pomoc raportów 525

 • Podstawowe informacje o raportach 525
  • Dostpne typy raportów 526
  • Rónice midzy raportami a formularzami 529
 • Tworzenie raportu od podstaw 529
  • Zdefiniowanie ukadu raportu 529
  • Gromadzenie danych 529
  • Tworzenie raportu za pomoc kreatora 530
  • Drukowanie lub wywietlanie raportu 542
  • Zapisywanie raportów 544
 • Zagadnienia zwizane z raportami typu pasmowego 544
  • Sekcja nagówka raportu 546
  • Sekcja nagówka strony 546
  • Sekcja nagówka grupy 547
  • Sekcja szczegóów 547
  • Sekcja stopki grupy 547
  • Sekcja stopki strony 548
  • Sekcja stopki raportu 548
 • Tworzenie raportu od podstaw 548
  • Tworzenie nowego raportu i wizanie go z tabel 550
  • Definiowanie rozmiaru i ukadu strony raportu 551
  • Umieszczanie kontrolek na raporcie 553
  • Zmiana rozmiaru sekcji 554
  • Praca z polami tekstowymi 555
  • Zmiana waciwoci etykiet i pól tekstowych 560
  • Powikszanie i zmniejszanie pól tekstowych 562
  • Sortowanie i grupowanie danych 562
  • Sortowanie danych w obrbie grup 564
  • Wprowadzanie podziau na strony 567
 • Dopracowywanie wygldu raportu 567
  • Modyfikowanie nagówka strony 568
  • Tworzenie wyraenia w nagówku grupy 569
  • Tworzenie nagówka raportu 570

Rozdzia 21. Raporty w Accessie - techniki zaawansowane 573

 • Grupowanie i sortowanie danych 574
  • Alfabetyczne grupowanie danych 574
  • Grupowanie wedug przedziaów czasowych 578
  • Ukrywanie powtarzajcych si informacji 579
  • Ukrycie nagówka strony 582
  • Nowa numeracja strony dla kadej grupy 583
 • Formatowanie danych 583
  • Tworzenie list numerowanych 583
  • Dodawanie list wypunktowanych 586
  • Dodawanie wyrónienia w czasie wykonywania programu 589
  • Unikanie pustych raportów 591
  • Dodawanie linii pionowych pomidzy kolumnami 591
  • Dodawanie pustego wiersza co n rekordów 593
  • Drukowanie stron nieparzystych i parzystych 594
  • Uywanie rónych formatów w tym samym polu tekstowym 596
  • Centrowanie tytuu 597
  • atwe wyrównywanie etykiet kontrolek 597
  • Precyzyjne przemieszczanie kontrolek 597
 • Dodawanie danych 598
  • Dodawanie innych informacji do raportu 598
  • Dodanie nazwiska uytkownika do raportu zwizanego 599
 • Inne techniki 600
  • Wywietlanie wszystkich raportów w polu kombi 600
  • Szybkie drukowanie danych z kwerendy 601
  • Uywanie dwóch i wicej kolumn w raporcie 601
  • Wykorzystanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów 608
  • Przypisywanie unikatowych nazw do kontrolek 609

CZʦ VI. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ACCESSIE 611

Rozdzia 22. Korzystanie z makr programu Access 613

 • Wprowadzenie do makr 613
  • Tworzenie makr 614
  • Przypisanie makra do zdarzenia 616
 • Makra a bezpieczestwo 617
  • Wczanie trybu bezpiecznego 617
  • Centrum zaufania 619
 • Makra z wieloma akcjami 620
 • Podmakra 623
 • Korzystanie z warunków 626
  • Otwieranie raportów za pomoc warunków 626
  • Wiele akcji w warunku 628
 • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych 629
  • Rozszerzanie utworzonego makra 629
  • Upraszczanie makr za pomoc zmiennych tymczasowych 631
  • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych w kodzie VBA 633
 • Obsuga bdów i debugowanie makr 633
  • Akcja PrzyBdzie 634
  • Obiekt MacroError 636
  • Debugowanie makr 637
 • Makra osadzone 638
 • Makra kontra kod VBA 640
  • Makra czy VBA? 641
  • Konwersja istniejcych makr na kod VBA 641

Rozdzia 23. Korzystanie z makr danych programu Access 643

 • Wprowadzenie do makr danych 644
 • Zdarzenia zwizane z tabelami 644
  • Zdarzenia "przed" 645
  • Zdarzenia "po" 646
 • Uywanie konstruktora makr dla makr danych 647
 • Wykaz akcji 649
  • Przepyw sterowania programu 649
  • Bloki danych 649
  • Akcje danych 650
 • Tworzenie pierwszego makra danych 652
 • Zarzdzanie obiektami makr 655
  • Zwijanie i rozwijanie elementów makr 655
  • Przenoszenie elementów makra 656
  • Zapisywanie makra jako XML 656
 • Ograniczenia makr danych 657

Rozdzia 24. Podstawy programowania w jzyku VBA 659

 • Wprowadzenie do jzyka Visual Basic for Applications 659
 • Terminologia zwizana z jzykiem VBA 661
 • Wprowadzenie do pisania kodu w jzyku VBA 661
 • Tworzenie programów w jzyku VBA 662
  • Moduy i procedury 662
  • Korzystanie z okna kodu 668
 • Konstrukcje sterujce jzyka VBA 673
  • Instrukcje warunkowe 673
  • Ptle 678
 • Obiekty i kolekcje 680
  • Wprowadzenie do obiektów 680
  • Metody i waciwoci 682
  • Instrukcja With 682
  • Instrukcja For Each 684
 • Przegld edytora VBE 685
  • Okno Immediate 685
  • Project Explorer 686
  • Object Browser 687
  • Opcje edytora VBE 688

Rozdzia 25. Typy danych i procedury w jzyku VBA 693

 • Zmienne 694
  • Nazewnictwo zmiennych 695
  • Deklarowanie zmiennych 696
 • Typy danych 700
  • Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych 701
  • Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych 703
  • Stosowanie konwencji nazewnictwa zmiennych 703
  • Zasig i czas ycia zmiennych 705
  • Stosowanie staych 709
  • Stosowanie tablic 711
 • Procedury Sub i funkcje 716
  • Gdzie mona utworzy procedur? 717
  • Wywoywanie procedur w jzyku VBA 717
  • Tworzenie procedur Sub 718
 • Tworzenie funkcji 721
  • Obsuga przekazywanych parametrów 722
  • Wywoywanie funkcji i przekazywanie parametrów 722
  • Tworzenie funkcji wyznaczajcej kwot podatku 724
 • Upraszczanie kodu za pomoc argumentów identyfikowanych przez nazw 726

Rozdzia 26. Model zdarze 729

 • Programowanie zdarze 730
  • W jaki sposób zdarzenia uruchamiaj kod VBA? 730
  • Tworzenie procedur zdarze 731
 • Czsto uywane zdarzenia 732
  • Procedury zdarze formularza 733
  • Procedury obsugi zdarze kontrolek 736
  • Procedury zdarze zwizane z raportami 737
  • Procedury zdarze dotyczcych sekcji raportów 738
 • Kolejno zdarze 740
  • Czsto wystpujce sekwencje zdarze 740
  • Pisanie prostych procedur obsugi zdarze formularzy i kontrolek 742

Rozdzia 27. Debugowanie aplikacji Accessa 747

 • Porzdkowanie kodu VBA 748
 • Testowanie aplikacji 749
  • Testowanie funkcji 750
  • Kompilowanie kodu VBA 752
 • Tradycyjne techniki debugowania 754
  • Uywanie instrukcji MsgBox 754
  • Korzystanie z instrukcji Debug.Print 758
 • Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa 759
  • Uruchamianie kodu w oknie Immediate 759
  • Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem puapek 760
  • Podgld zmiennych w oknie Locals 766
  • Ustawianie czujek w oknie Watches 767
  • Czujki warunkowe 768
  • Uywanie stosu wywoa 769
 • Przechwytywanie bdów w kodzie 770
  • Na czym polega przechwytywanie bdów? 771
  • Obiekt Err 773
  • Dodawanie obsugi bdów do procedur 773

CZʦ VII. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA W ACCESSIE 775

Rozdzia 28. Dostp do danych za pomoc kodu VBA 777

 • Praca z danymi 777
 • Obiekty DAO 780
  • Obiekt DBEngine w DAO 781
  • Obiekt Workspace w DAO 782
  • Obiekt Database w DAO 782
  • Obiekt TableDef w DAO 783
  • Obiekty typu QueryDef w DAO 784
  • Obiekty typu Recordset w DAO 785
  • Obiekty typu Field (ze zbiorów rekordów) w DAO 789
 • Wprowadzenie do obiektów ADO 790
  • Obiekt Connection w ADO 791
  • Obiekt Command w ADO 792
  • Obiekt Recordset w ADO 794
 • Pisanie kodu VBA do aktualizowania tabeli 795
  • Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO 796
  • Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie 798
  • Wstawienie nowego rekordu 803
  • Usuwanie rekordu 803
  • Usuwanie powizanych rekordów znajdujcych si w kilku tabelach 804

Rozdzia 29. Zaawansowany dostp do danych z wykorzystaniem kodu VBA 807

 • Wyszukiwanie danych w formularzach za pomoc niezwizanych pól kombi 807
  • Wykorzystanie metody FindRecord 809
  • Wykorzystywanie zakadek 811
 • Filtrowanie danych formularza 814
  • Filtrowanie za pomoc kodu 814
  • Wykorzystanie kwerend 815

Rozdzia 30. Dostosowywanie wstek 823

 • Hierarchia wstki 823
  • Kontrolki dla wstek 824
  • Specjalne mechanizmy wstki 827
 • Modyfikowanie domylnej wstki 828
 • Praca z paskiem narzdzi Szybki dostp 830
 • Tworzenie niestandardowych wstek 832
  • Proces tworzenia wstki 832
  • Korzystanie z wywoa zwrotnych w jzyku VBA 833
 • Tworzenie niestandardowej wstki 835
  • Krok 1.: Projektowanie wstki i rozwijanie kodu w XML-u 835
  • Krok 2.: Pisanie procedur wywoa zwrotnych 837
  • Krok 3.: Tworzenie tabeli USysRibbons 838
  • Krok 4.: Dodawanie kodu w XML-u do tabeli USysRibbons 838
  • Krok 5.: Okrelenie niestandardowych waciwoci wstki uytkownika 840
 • Podstawowy XML-owy kod wstki 841
 • Dodawanie kontrolek do wstki 843
  • Okrelanie atrybutu imageMso 843
  • Kontrolka etykiety 844
  • Przycisk 845
  • Separator 846
  • Pola wyboru 846
  • Kontrolka Lista rozwijana 847
  • Przycisk rozdzielenia 849
 • Wizanie wstek z formularzami i raportami 850
 • Cakowite usuwanie wstek 852

Rozdzia 31. Dystrybucja aplikacji Accessa 853

 • Definiowanie opcji biecej bazy danych 854
  • Opcje aplikacji 854
  • Opcje nawigacji 858
  • Opcje wstki i paska narzdzi 860
  • Opcje autokorekty nazw 860
 • Tworzenie aplikacji 861
  • Budowanie aplikacji zgodnie ze specyfikacj 861
  • Dokumentacja aplikacji 863
  • Testowanie aplikacji przed dystrybucj 864
 • Dopracowywanie aplikacji 866
  • Nadanie aplikacji spójnego wygldu i wraenia 866
  • Dodawanie popularnych, profesjonalnych komponentów 867
  • Uatwienie uruchamiania aplikacji 876
 • Dodatkowa ochrona aplikacji 877
  • Przechwytywanie bdów wszystkich procedur jzyka Visual Basic 878
  • Oddzielanie tabel od pozostaej czci aplikacji 881
  • Tworzenie formularzy odpornych na bdy 881
  • Sprawdzanie poprawnoci danych wprowadzanych przez uytkownika 882
  • Korzystanie z opcji /runtime 882
  • Szyfrowanie i kodowanie bazy danych 883
  • Zabezpieczanie kodu Visual Basica 884
 • Zabezpieczanie rodowiska 887
  • Ustawianie opcji startowych w kodzie 887
  • Blokada omijania opcji startowych 888
  • Ustawianie wartoci waciwoci 889
  • Pobieranie wartoci waciwoci 890

Rozdzia 32. Integracja Accessa z SharePointem 891

 • Wprowadzenie do SharePointa 891
 • Witryny SharePointa 892
  • Dokumenty SharePointa 892
  • Listy SharePointa 893
 • Wspóuytkowanie danych Accessa z SharePointem 894
  • Doczanie list SharePointa 895
  • Importowanie list SharePointa 897
  • Eksportowanie tabel Accessa do SharePointa 898
  • Przenoszenie tabel Accessa do SharePointa 900
 • Korzystanie z szablonów SharePointa 903

Skorowidz 905

Dodaj do koszyka Access 2019 PL. Biblia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.