reklama - zainteresowany?

AVR. Praktyczne projekty - Helion

AVR. Praktyczne projekty
ebook
Autor: Tomasz Francuz
ISBN: 978-83-246-8493-9
stron: 632, Format: ebook
Data wydania: 2013-09-26
Księgarnia: Helion

Cena książki: 64,50 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-64,50 zł)

Dodaj do koszyka AVR. Praktyczne projekty

Tagi: Elektronika | Mikrokontrolery

Programowanie mikrokontrolerów to nic trudnego! Czas się o tym przekonać!

 • Poznaj mikrokontrolery AVR z rodziny XMEGA
 • Naucz się praktycznie programować je w języku C
 • Zdobądź doświadczenie w stosowaniu układów AVR

Układy AVR przebojem wdarły się na rynek mikrokontrolerów. Szybko zdobyły serca hobbystów i profesjonalistów - zdecydowały o tym niska cena, ogromne możliwości i wydajność obliczeniowa oraz prostota używania i dostępność darmowych narzędzi, które ułatwiają programowanie tych układów. Szczególnie dużym uznaniem wśród użytkowników mikrokontrolerów cieszą się układy należące do rodziny XMEGA, jednak do tej pory brak było na polskim rynku publikacji opisujących ich architekturę, programowanie i zastosowanie.

Lukę tę doskonale wypełnia książka „AVR. Praktyczne projekty ”, której autor postawił sobie za cel szczegółowe omówienie problemów związanych z programowaniem mikrokontrolerów XMEGA, z uwzględnieniem modułów, które nie występują w układach należących do innych rodzin AVR. Jeśli posiadasz już podstawowe umiejętności w zakresie programowania mikrokontrolerów, pozycja ta umożliwi Ci praktyczne rozwinięcie talentów w tej dziedzinie - samodzielnie zrealizujesz m.in. projekt zegara, analizatora logicznego i wiele innych!

To doskonała pozycja zarówno dla czytelników pierwszej książki Tomasza Francuza „Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji”, jak i dla osób, które opanowały podstawy programowania mikrokontrolerów we własnym zakresie.

 • Architektura układów AVR XMEGA
 • Warsztat pracy programisty mikrokontrolerów
 • Tworzenie projektów i zarządzanie nimi
 • Sposoby pisania efektywnego kodu
 • Korzystanie z różnych typów danych
 • Wykonywanie operacji wejścia-wyjścia
 • Zarządzanie pamięcią mikrokontrolera
 • Sterowanie pracą zegara
 • Obsługa przerwań i system zdarzeń
 • Używanie timerów i liczników
 • Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
 • Praktyczne przykłady zastosowań mikrokontrolerów

Dowiedz się, co można osiągnąć za pomocą języka C i układów AVR!

 

Przeczytaj kompleksową recenzję książki na portalu Mikrokontrolery.blogspot.com >>

 

Dodaj do koszyka AVR. Praktyczne projekty

 

Osoby które kupowały "AVR. Praktyczne projekty", wybierały także:

 • Tajemnice sieci
 • Przygoda z elektroniką
 • Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla własnych projektów elektronicznych
 • Tajemnice sieci
 • Elektronika bez oporu. Schematy elektroniczne od podstaw

Dodaj do koszyka AVR. Praktyczne projekty

Spis treści

AVR. Praktyczne projekty eBook -- spis treci

Rozdzia 1. Wstp, czyli nowi czonkowie rodziny AVR (11)

 • Przykady do ksiki (12)
 • Mikrokontrolery XMEGA (12)
  • Errata (14)
 • XMEGA a inne AVR-y (15)
  • Kompilator (15)
  • Nowe peryferia (16)

Rozdzia 2. Jak zacz, czyli instalacja rodowiska (21)

 • Xplained jako pyta rozwojowa (22)
  • Instalacja Xplained w systemie (22)
  • Instalacja XMEGA z bootloaderem klasy DFU (25)
 • Programowanie ukadów XMEGA (25)
  • Wczytywanie firmware za pomoc FLIP (26)
  • Bootloader firmy Atmel (28)
  • Podstawowe opcje programu batchisp (28)
  • Interfejs JTAG (32)
  • Programowanie z wykorzystaniem interfejsu PDI (34)
 • Programatory (34)
  • AVRISP mkII (35)
  • JTAGICE mkII (35)
  • JTAGICEIII (36)
  • AVROne! (36)
  • AVR Dragon (36)
 • Programowanie i debugowanie procesorów XMEGA (43)
 • Odsprzganie zasilania (44)
 • Instalacja potrzebnego oprogramowania (44)
  • Atmel Studio 6 - podstawy (45)
 • Programowanie z poziomu AS6 - dlaczego warto korzysta z plików w formacie elf (53)

Rozdzia 3. Organizacja i zarzdzanie projektem (55)

 • Komentarze (55)
 • Nazewnictwo (57)
  • Literay (59)
 • Podzia kodu na pliki (61)
  • Widoczno funkcji (66)
  • Widoczno zmiennych (66)
  • Podkatalogi (67)
  • Podzia funkcji (69)
 • Zmienne globalne (70)
 • Systemy wersjonowania (74)
  • Serwer SVN na wasnym komputerze (75)
  • Jak korzysta z SVN (78)
  • Praca z SVN (81)
  • Uwagi kocowe (84)
 • Inne uatwienia (85)
 • Jak pisa lepsze programy? (86)

Rozdzia 4. Jak tworzy lepszy i efektywniejszy kod (89)

 • Wczenie optymalizacji (90)
 • Dugo typów (91)
 • Zmienne globalne i zmienne lokalne (93)
 • Modyfikator register (94)
 • Uycie globalnych rejestrów ogólnego przeznaczenia (97)
  • Wykorzystanie innych rejestrów jako GPIOR (99)
 • Inicjalizacja zmiennych globalnych (99)
 • Pooenie zmiennych w pamici (99)
 • Optymalizacja ptli (100)
 • Optymalizacja funkcji (101)
  • Optymalizacja funkcji main (101)
  • Optymalizacja prologów i epilogów funkcji (101)
  • Optymalizacja przekazywania parametrów funkcji (102)
  • Optymalizacja zwracania wyników funkcji (105)
  • Dodatkowe atrybuty funkcji (106)
  • Inne (110)
 • Eliminacja martwego kodu (111)
 • Konstruktory i destruktory (114)

Rozdzia 5. Jak uporzdkowa chaos, czyli zoone typy danych i listy (117)

 • Tablice (118)
 • Struktury (119)
  • Deep copy i shallow copy (123)
  • Wskaniki i struktury (126)
  • Struktury anonimowe (127)
  • Inicjalizacja pól struktury (128)
  • Unie (129)
  • Pola bitowe (130)
  • Struktury a optymalizacja programu (131)
 • Listy (135)
  • Listy jednokierunkowe (136)
  • Listy dwukierunkowe (140)
  • Listy XOR (142)
 • Bufory (148)
  • Bufor piercieniowy (149)
  • Kolejki FIFO/LIFO (152)
  • Stos (152)

Rozdzia 6. Koniec baaganu, czyli o nazwach rejestrów i ukadów peryferyjnych (155)

 • Struktury opisujce mikrokontrolery XMEGA (159)
 • Nazwy rejestrów (162)
 • Nazwy bitów (162)

Rozdzia 7. Lepiej i prociej, czyli porty IO procesora na sterydach (167)

 • Piny wejciowe i wyjciowe (168)
 • Konwersja poziomów logicznych pomidzy ukadami pracujcymi z rónymi napiciami zasilajcymi (171)
  • czenie wyjcia procesora z ukadem pracujcym z napiciem 5 V (171)
  • Zastosowanie aktywnego konwertera (174)
  • Konwersja z napicia wyszego na nisze (174)
  • Dzielnik rezystorowy (176)
  • Uycie do konwersji napi buforów scalonych (177)
  • Bufor dwukierunkowy stosowany w magistralach typu open drain (178)
 • Kontrola nad portami procesora (181)
 • Piny wejciowe i wyjciowe (182)
 • Synchronizator (184)
 • Konfiguracja sterownika pinu (186)
  • Konfiguracja totem-pole (186)
  • Konfiguracja Pull up/down (187)
  • Konfiguracja bus keeper (188)
  • Konfiguracja wired-AND (189)
  • Konfiguracja wired-OR (191)
  • Odwracanie wyj IO (192)
  • Kontrola szybkoci opadania i narastania zboczy (193)
  • Kontrola zdarze zwizanych z pinem (193)
  • Rejestr kontrolny portu (194)
 • Atomowa modyfikacja stanu pinów i wsparcie dla RMW (196)
 • Alternatywne funkcje pinu (199)
 • Porty wirtualne (200)
 • Przekazywanie rejestru jako parametru funkcji (202)
 • Remapowanie wyj IO (203)

Rozdzia 8. Kontroler NVM - jak prosto i przyjemnie dobra si do pamici (205)

 • Pami EEPROM i zwizane z ni operacje (206)
  • Dostp do EEPROM z poziomu AVR-libc (208)
  • Dostp do EEPROM za pomoc bezporedniego dostpu do kontrolera NVM (213)
 • Techniki wear leveling (219)
  • Rozdzielenie kasowania i zapisu pamici (221)
  • Dostp do EEPROM z wykorzystaniem tokenów (224)
  • EEPROM i awaria zasilania (232)
  • Problem atomowoci przy dostpie do EEPROM (244)
  • Zapis do EEPROM z uyciem przerwa (244)
 • Zapobieganie uszkodzeniu zawartoci pamici EEPROM (246)
 • Dostp do pamici FLASH (246)
  • Typy danych zwizane z pamici FLASH (248)
  • Odczyt danych z pamici FLASH (250)
 • Dostp do FLASH w kompilatorze avr-gcc 4.7 i wyszych - named address spaces (252)
  • Wskaniki wykorzystujce przestrzenie adresowe (254)
 • Typy 24-bitowe (258)

Rozdzia 9. Potrzebuj wicej mocy - sów kilka o konfiguracji zegara (259)

 • Rejestry kontrolne zegarów (260)
 • Konfiguracja zegara (262)
  • róda zegara (263)
  • Odblokowywanie róda zegara (270)
  • Ukad PLL (270)
  • DFLL (272)
  • Ukad monitorowania zegara zewntrznego (275)
  • Zmiana róda zegara i jego czstotliwoci (277)
  • Blokowanie ustawie zegara (277)
  • Preskalery zegara (278)
 • Uwagi (281)
  • Kondensatory odsprzgajce (282)

Rozdzia 10. Przerwania i kontroler przerwa (285)

 • Przerwania (285)
  • Czym s przerwania? (285)
  • Przerwania maskowalne (286)
  • Przerwania niemaskowalne (287)
  • róda przerwa (287)
 • Konfiguracja i obsuga przerwa (288)
  • Czas odpowiedzi na danie przerwania (288)
  • Funkcja obsugi przerwania (289)
  • Wektory przerwa (290)
  • Puste wektory przerwa (292)
  • Puste przerwania (293)
  • Wspódzielenie kodu przez przerwania (294)
  • Atrybut naked i obsuga przerwa w asemblerze (295)
  • Poziomy przerwa (297)
  • Przerywanie przerwa (300)
 • Priorytety przerwa (302)
  • Priorytet dynamiczny (302)
  • Globalna flaga zezwolenia na przerwanie (303)
 • Przerwanie niemaskowalne (304)
 • Rejestr stanu kontrolera przerwa (304)
 • Modyfikator volatile (305)
  • Zmiana kolejnoci instrukcji (307)
 • Atomowo dostpu do danych (308)
  • Instrukcje atomowej modyfikacji pamici (311)
  • Dostp do wielobajtowych rejestrów IO (314)
 • Funkcje reentrant (314)
 • Rejestry IO ogólnego przeznaczenia (316)

Rozdzia 11. System zdarze (319)

 • Rejestr multipleksera kanau zdarze (320)
 • Zaawansowane funkcje kanau zdarze (322)
  • Filtr cyfrowy (322)
  • Dekoder kwadraturowy (322)
  • Enkoder kwadraturowy z indeksem (331)
  • Programowe sterowanie zdarzeniami (332)
 • Zdarzenia jako sygnay sterujce ukadami zewntrznymi (333)
  • Inne funkcje rejestru (334)

Rozdzia 12. Timery i liczniki (337)

 • Co to jest licznik? (337)
 • róda zegara i preskaler (338)
 • Typy i funkcje liczników (340)
  • Licznik typu 0/1 (341)
 • Piny wyjciowe licznika (350)
  • Licznik typu 2 (351)
  • Timery typu 4/5 (353)
 • Buforowanie (354)
 • Kontrola nad licznikiem (357)
 • Kaskadowe czenie liczników (358)
 • Rejestr tymczasowy TEMP (359)
 • Wykorzystanie PWM do generowania sygnaów analogowych (361)
  • Przykad - generowanie napicia o zmiennej amplitudzie (363)
  • Przykad - generowanie dowolnego przebiegu (364)
  • PWM i przerwania (369)
  • A moe DMA? (371)
 • Rozszerzenie zwikszajce rozdzielczo (374)
  • Tryb HiRes dla licznika typu 2 (377)

Rozdzia 13. Kontroler DMA (379)

 • Przesyanie pami-pami (383)
  • Odwracanie danych (384)
  • Przesyanie nakadajcych si bloków pamici (385)
  • Wypenianie pamici wzorcem (388)
 • Przesyanie pami-rejestr IO (389)
 • Wyzwalacze (392)
 • Praca buforowa (395)
 • Priorytety kanaów DMA (396)
 • Przerwania DMA (397)
  • Bd transmisji DMA (397)
  • Przerwanie koca transakcji (398)

Rozdzia 14. LED-y - co z nich mona wycisn? (399)

 • Tamy LED-owe (399)
  • Troch o waciwociach oka, czyli RGB w praktyce (403)
  • Program sterujcy (404)
 • Wywietlacze LED 7-segmentowe (407)
  • Licznik LED (412)
 • Matryce LED (416)
  • Projekt PCB i zasilanie (421)
  • Dobór napicia zasilajcego matryc (422)
  • Regulacja prdu diod (423)
  • Ukad z matryc dwukolorow (423)
  • Sterowanie matryc (425)
  • PWM inaczej, czyli jak uzyska odcienie kolorów (433)

Rozdzia 15. Ukady zegarowe w praktyce (437)

 • RTC czy... RTC? (438)
 • 16-bitowy ukad RTC (438)
  • Synchronizacja dostpu do rejestrów RTC (441)
  • Rejestry PER i COMP (442)
  • RTC w trybie upienia (445)
 • 32-bitowy ukad RTC (445)
  • Generator sygnau zegarowego (445)
  • Rejestry PER i COMP (445)
  • Rejestr CNT (446)
 • Przykadowy program kalendarzowy (446)
  • Linuksowy marker czasowy (447)
  • Konwersja czasu (447)
 • Czas drog radiow, czyli DCF77 (451)
  • Troch wicej o DCF77 (452)
  • Dekodowanie danych (454)
  • Modu odbiornika DCF77 (454)
  • Przykad (455)
 • Ukad podtrzymywania zasilania (462)
  • Dobór róda zasilania awaryjnego (463)
  • Wykorzystanie baterii (463)
  • Superkondensatory (463)
  • Akumulatory (464)
  • Podtrzymanie zasilania dla caego procesora (465)
  • Ukad zapasowego zasilania bateryjnego (465)

Rozdzia 16. Budujemy zegar z budzikiem, czyli skoczona maszyna stanów w praktyce (469)

 • FSM oparta na switch/case (471)
 • FSM oparta na tablicach (474)
 • Zegar z alarmem (477)
 • Jeszcze o maszynach stanu (489)

Rozdzia 17. Komunikacja na róne sposoby, czyli USART w praktyce (491)

 • Elektryczna realizacja interfejsu USART (492)
 • Format transmisji danych (494)
 • Szybko transmisji (496)
  • Terminal (496)
  • Podgld transmisji danych (497)
 • Wirtualny port szeregowy (499)
 • Konfiguracja interfejsu (500)
  • Konfiguracja pinów IO (501)
  • Konfiguracja formatu ramki danych (502)
  • Funkcje dodatkowe interfejsu (502)
  • Ustawienie szybkoci interfejsu (503)
  • Kontrola poprawnoci danych (508)
 • Transmisja danych (509)
  • Realizacja transmisji przez pooling (509)
  • Wykorzystanie przerwa (512)
  • Wykorzystanie DMA (517)
  • Równoczesny dostp do USART z wielu "wtków" (525)
 • Dostp do USART z wykorzystaniem strumieni (527)
  • Metoda get (528)
  • Metoda put (528)
  • Otwieranie strumienia (529)
 • Tryb MPCM (530)

Rozdzia 18. Wizualizacja danych (535)

 • Atmel Data Visualizer (535)
  • Format danych (537)
  • Struktury wykorzystywane przez ADV (540)
 • Ultradwikowy pomiar odlegoci (543)
  • Moduy cyfrowe (544)
  • Wasny modu (548)
 • Budujemy analizator stanów logicznych (550)
  • Sprzt (551)
  • Protokó komunikacji (553)
  • Implementacja protokou (555)
  • Jak szybko próbkowa? (560)
  • Klient (564)
  • Uwagi praktyczne (566)

Rozdzia 19. Wykorzystanie podczerwieni do transmisji danych (569)

 • Modulacja IR (570)
 • Porozmawiajmy z pilotem TV (572)
  • Cz sprztowa, czyli odbiornik IR (572)
  • Cz programowa, czyli standardy kodowania (574)
  • Standard NEC i pokrewne (575)
  • RC5 i Motorola (581)
  • Kod RC5 (587)
  • Inne standardy kodowania (592)
 • Nadajnik IR (592)
  • Inynieria odwrotna - dekodujemy sygna pilota aparatu Canon (595)
 • Transmisja danych (597)
  • Budujemy pakiet danych (600)
 • Sprztowy generator CRC (602)
  • CRC liczone programowo (604)
 • Transmisja pakietowa (605)
 • Uniwersalny pilot (608)
 • Interfejs IrDA i IRCOM (613)

Skorowidz (615)

Dodaj do koszyka AVR. Praktyczne projekty

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.