reklama - zainteresowany?

ABC OpenOffice.ux.pl - Helion

ABC OpenOffice.ux.pl
Autor: Adam Jaronicki
ISBN: 83-246-0944-X
stron: 320, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2007-08-30
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,00 zł

Dodaj do koszyka ABC OpenOffice.ux.pl

Tagi: OpenOffice

OpenOffice.org to najpopularniejszy i najbardziej rozbudowany pakiet aplikacji biurowych o otwartym dostępie do kodu źródłowego. W jego skład wchodzą między innymi: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc i program Impress służący do tworzenia prezentacji. Wszystkie te aplikacje dają podobne możliwości co ich komercyjne odpowiedniki autorstwa Microsoftu i składają się na pakiet programów, który zaspokoi potrzeby każdego użytkownika. OpenOffice dostępny jest w wersjach dla różnych systemów operacyjnych, dzięki czemu dokumenty utworzone na przykład w systemie Windows można wygodnie otwierać i modyfikować w Linuksie.

Książka "ABC OpenOffice" to przystępne wprowadzenie w świat najbardziej zaawansowanego bezpłatnego pakietu oprogramowania biurowego. Dzięki niej dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować OpenOffice´a, oraz poznasz sposoby pracy z najważniejszymi programami wchodzącymi w jego skład. Nauczysz się sprawnie tworzyć i edytować dokumenty za pomocą edytora tekstu Writer, zarządzać danymi przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Calc, projektować grafikę wektorową w programie Draw i przygotowywać atrakcyjne prezentacje w aplikacji Impress.

 • Instalowanie pakietu OpenOffice
 • Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu Writer
 • Zarządzanie danymi w arkuszu kalkulacyjnym Calc
 • Projektowanie obrazów w aplikacji Draw
 • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych w programie Impress
 • Tworzenie formuł matematycznych w aplikacji Math

Otwórz się na niesamowite możliwości darmowego pakietu OpenOffice!

Dodaj do koszyka ABC OpenOffice.ux.pl

 

Osoby które kupowały "ABC OpenOffice.ux.pl", wybierały także:

 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x
 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x

Dodaj do koszyka ABC OpenOffice.ux.pl

Spis treści

ABC OpenOffice.ux.pl -- spis treści

1. Zaczynamy (13)

 • Funkcjonalny pakiet biurowy (13)
  • Wysoka jakość za darmo (13)
  • Składniki pakietu (14)
  • Licencjonowanie (14)
 • Pobieranie plików instalacyjnych (15)
  • Instalator pakietu OpenOffice (15)
  • Środowisko uruchomieniowe JRE (15)
 • Instalacja (16)
  • Środowisko Java Runtime Environment (16)
  • Pakiet OpenOffice (16)
 • Startujemy (18)
  • Uruchamianie programów składowych (18)
  • Moduł szybkiego uruchamiania (19)
  • Skróty na pulpicie (20)
  • Polecenie Uruchom... (21)

2. Writer - poprawna edycja tekstu (23)

 • Dostosowanie środowiska pracy (24)
  • Wygląd interfejsu (24)
  • Granice tekstu (27)
  • Panele dodatkowe (28)
 • Wpisywanie tekstu (29)
  • Obsługa klawiatury (30)
  • Reguły wpisywania tekstu (31)
  • Struktura dokumentu (33)
  • Tryb zastępowania starego tekstu nowym (35)
  • Cofnij/Ponów (36)
 • Zapisywanie dokumentu (37)
  • Zapisywanie nowego dokumentu (37)
  • Format zapisu dokumentu (40)
  • Otwieranie dokumentów w formacie Microsoft (42)
  • Eksport do formatu PDF (43)
  • Tworzenie nowych dokumentów (44)
 • Narzędzia wspomagające edycję (45)
  • Autokorekta (45)
  • Sprawdzanie pisowni (48)
  • Słownik wyrazów bliskoznacznych (50)
  • Dokument w języku obcym (50)
 • Usprawnianie edycji (53)
  • Przygotowanie dokumentu do dalszych ćwiczeń (53)
  • Nawigacja i zaznaczanie fragmentów dokumentu (54)
  • Mechanizm schowka (56)
  • Metoda przeciągnij i upuść (58)
  • Znajdowanie i zamiana elementów dokumentu (60)

3. Writer - efektowny format i usprawnianie prac (63)

 • Formatowanie znaków (64)
  • Korzystanie z paska narzędzi (64)
  • Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym (65)
 • Formatowanie akapitów (67)
  • Wyrównanie akapitu (67)
  • Wcięcia akapitu (69)
  • Odstępy od góry, od dołu i wewnątrz akapitu (70)
  • Podsumowanie (72)
 • Krawędzie i tło (72)
  • Krawędzie akapitu (73)
  • Tło akapitu (74)
  • Krawędzie i tło strony (77)
 • Malarz formatów (77)
  • Tryb jednokrotny (78)
  • Tryb ciągły (78)
 • Automatyzacja formatowania poprzez style (79)
  • Korzystanie ze stylów wbudowanych (79)
  • Style użytkownika (80)
 • Sterowanie przepływem tekstu (83)
  • Spacja nierozdzielająca (83)
  • Łącznik nierozdzielający (84)
  • Dzielenie wyrazów w akapicie (85)
  • Ręczny podział wiersza (86)
  • Ręczny podział strony (87)
  • Przepływ wierszy akapitu pomiędzy stronami (88)
 • Numerowanie i wypunktowanie akapitów (89)
  • Korzystanie z pasków narzędzi (89)
  • Niestandardowe ustawienia numeracji (92)
  • Wypunktowanie (94)
 • Kolumny typu gazetowego (95)
  • Kolumny w całym dokumencie (95)
  • Ręczny podział kolumny (96)
  • Kolumny we fragmencie dokumentu (96)
 • Praca z tabelami (97)
  • Struktura tabeli (98)
  • Formatowanie tabeli (100)
  • Właściwości tabeli (104)
 • Tabulatory i tabulacje (105)
  • Korzystanie z tabulatorów domyślnych (105)
  • Wstawianie własnych tabulatorów (106)
 • Osadzanie obiektów graficznych (108)
  • Wykorzystanie map bitowych (108)
  • Wykorzystanie obiektów wektorowych (111)
 • Obiekty tekstowe (111)
  • Pola tekstowe (112)
  • Ramki (113)
  • Fontwork (115)
 • Automatyczny spis treści (118)
  • Przygotowanie struktury dokumentu (118)
  • Generowanie spisu treści (120)
  • Formatowanie (122)
  • Wykorzystanie stylów własnych (122)
 • Nagłówki i stopki (123)
  • Edycja obszarów (124)
  • Wstawianie informacji zmiennych - numer strony (125)
 • Przypisy (126)
  • Przypisy dolne (126)
  • Przypisy końcowe (127)
  • Niestandardowe formatowanie przypisów (127)
 • Drukowanie (127)
  • Podgląd wydruku (127)
  • Opcje wydruku (128)
  • Wydruk jednostronny z oprawą (129)
  • Wydruk dwustronny z oprawą (129)
  • Broszura (130)

4. Calc - edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym (131)

 • Zastosowania programu Calc (131)
 • Przygotowanie do pracy (132)
  • Uruchamianie programu (132)
  • Konfiguracja środowiska pracy (133)
 • Edycja danych w arkuszu (135)
  • "Komórkowa" struktura arkusza (135)
  • Wpisywanie danych tekstowych i liczbowych (136)
  • Poprawianie danych (139)
  • Zarządzanie arkuszami w skoroszycie (140)
 • Zapisywanie i otwieranie skoroszytów (143)
  • Zapisywanie skoroszytu w formacie OpenDocument (143)
  • Obsługa formatu Microsoft (144)
  • Konwertowanie zawartości skoroszytu do formatu PDF oraz HTML (144)
  • Import i eksport danych (z i do formatu tekstowego) (145)
 • Praca nad strukturą tabeli (147)
  • Szybka nawigacja w obszarze arkusza (147)
  • Zaznaczanie obszarów arkusza (148)
  • Dostosowanie rozmiarów kolumn i wierszy (150)
  • Usuwanie i dodawanie kolumn i wierszy (152)
  • Ukrywanie kolumn i wierszy (154)
  • Scalanie komórek (154)
 • Usprawnianie edycji (155)
  • Kopiowanie i przenoszenie za pośrednictwem schowka (155)
  • Szybkie kopiowanie i przenoszenie metodą przeciągnij i upuść (156)
  • Automatyczne przeszukiwanie i zamiana zawartości komórek (157)
 • Listy sortowania (158)
  • Generowanie serii liczb (159)
  • Szybkie generowanie nazw miesięcy i dni tygodnia (160)
  • Tworzenie własnych list sortowania (161)
 • Formatowanie liczb (162)
  • Szybka zmiana postaci liczby (163)
  • Dostosowanie formatu liczbowego (166)
  • Format daty (168)
 • Zmiana wyglądu komórek (169)
  • Rozmieszczenie zawartości w obszarze komórki (170)
  • Tło i krawędzie komórek (174)
  • Formatowanie znaków (175)
  • Malarz formatów i style (177)
  • Autoformatowanie (178)
 • Drukowanie zawartości arkusza (178)
  • Podgląd wydruku (179)
  • Określanie zakresu wydruku (179)
  • Powtarzanie informacji w nagłówkach i stopkach (181)
  • Opcje wydruku (182)

5. Calc - obliczenia, porządkowanie danych i wykresy (183)

 • Automatyzacja obliczeń - wprowadzanie formuł (183)
  • Podstawowe operacje obliczeniowe (184)
  • Kolejność działań (188)
  • Szybkie kopiowanie formuł (189)
  • Skąd pochodzi wynik formuły, czyli o śledzeniu odwołań (190)
  • Zastępowanie formuł wartościami stałymi (191)
 • Wprowadzanie funkcji (192)
  • Autosumowanie (192)
  • Kreator funkcji (193)
  • Ponowny wybór funkcji poprzez pasek formuły (195)
 • Zaokrąglanie liczb (196)
  • Nieścisłości w obliczeniach? (196)
  • Określanie dokładności liczb występujących w formułach (197)
  • Zaokrąglanie liczb poprzez funkcję (198)
 • Adresowanie względne i bezwzględne (199)
  • Ruchome i nieruchome adresy w formułach (199)
  • Stosowanie adresacji bezwzględnej (200)
 • Automatyczne podejmowanie decyzji (202)
  • Funkcja warunkowa (202)
  • Formatowanie warunkowe, czyli sygnalizacja automatyczna (205)
 • Porządkowanie tabeli danych (206)
  • Sortowanie (207)
  • Filtrowanie (207)
  • Podsumowywanie grup (209)
 • Wizualizacja danych na wykresach (211)
  • Wstawianie wykresu (211)
  • Formatowanie wykresu (213)
  • Precyzyjny dobór danych źródłowych (214)
  • Wykres kołowy (214)

6. Draw - projektowanie grafiki wektorowej (217)

 • Możliwości programu (217)
 • Wektor a bitmapa (218)
 • Przygotowanie do pracy (219)
  • Uruchamianie programu (219)
  • Konfiguracja środowiska pracy (219)
  • Szybka zmiana powiększenia rysunku (221)
 • Tworzenie kompozycji (223)
  • Rysowanie figur (223)
  • Edycja podstawowa (225)
  • Kolejność obiektów (228)
  • Kopiowanie i przenoszenie obiektów (229)
  • Precyzyjne pozycjonowanie (230)
  • Zmiana wyglądu (właściwości) obiektów (232)
  • Praca z bitmapami (234)
 • Zapisywanie i eksport rysunków (236)
  • Rysunek OpenDocument (236)
  • Eksportowanie do innych formatów graficznych (237)
 • Aranżacje obiektów (237)
  • Grupowanie obiektów (237)
  • Automatyczne wyrównywanie (rozmieszczanie) obiektów (238)
  • Duplikowanie obiektów (240)
  • Morfing (płynne przekształcenie) (241)
  • Modyfikacje (242)
 • Schematy blokowe i rysunki techniczne (244)

7. Impress - atrakcyjne i dynamiczne prezentacje (247)

 • Zrozumieć i wykorzystać siłę przekazu (247)
  • Elementy prezentacji (247)
  • Do czego służy prezentacja (248)
  • Z jakich materiałów składa się prezentacja (248)
 • Pierwsza prezentacja (249)
  • Kreowanie prezentacji na bazie szablonów (249)
  • Konfiguracja środowiska pracy (253)
  • Zmiana treści slajdów (255)
  • Efekt końcowy, czyli pokaz (255)
 • Zapisywanie, eksport i import prezentacji (256)
  • Prezentacja OpenDocument (256)
  • Obsługa formatu Microsoft (257)
  • Eksport prezentacji (257)
 • Tworzenie prezentacji od podstaw (259)
  • Szablon wzorcowy (259)
  • Układ slajdu (260)
  • Mechanizmy wspomagające edycję (260)
  • Formatowanie pól tekstowych (262)
  • Zarządzanie slajdami prezentacji (262)
 • Rozbudowywanie prezentacji (265)
  • Listy wypunktowane i numerowane (265)
  • Rysunki i napisy ozdobne (266)
  • Prezentacja danych w tabeli (267)
  • Edycja i formatowanie wykresu (267)
  • Schematy organizacyjne i diagramy (269)
  • Wstawianie obiektów multimedialnych (269)
  • Uzupełnianie slajdów notatkami prelegenta (270)
  • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla publiczności (271)
 • Formatowanie prezentacji (271)
  • Zastosowanie szablonu slajdów (272)
  • Wzorzec slajdu (273)
  • Zapisywanie własnego szablonu (275)
  • Elementy powtarzalne na slajdach (275)
 • Drukowanie elementów prezentacji (276)
  • Wybór elementów do drukowania (276)
 • Prezentacja interaktywna - odnośniki do zasobów zewnętrznych oraz slajdów (277)
  • Hiperłącza do zasobów zewnętrznych (277)
  • Elementy interaktywne (279)
 • Animowanie prezentacji (281)
  • Przejścia slajdów (281)
  • Animowanie poszczególnych obiektów slajdu (283)
 • Przygotowanie i prowadzenie pokazu (291)
  • Automatyczne tempo prezentacji (291)
  • Wybór slajdów do pokazu niestandardowego (292)
  • Opcje pokazu (293)

8. Math - wygodna edycja formuł (295)

 • Osadzanie formuł w dokumencie (295)
  • Konfiguracja edytora równań (296)
 • Edycja formuł (297)
  • Składnia formuł (297)
  • Zapisywanie formuł (300)
  • Kolejność działań (300)
  • Przykłady (300)
  • System pomocy (303)
 • Formatowanie formuł (304)
  • Zmiana wyglądu znaków (304)
  • Pozycjonowanie znaków (304)

Skorowidz (307)

Dodaj do koszyka ABC OpenOffice.ux.pl

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.