reklama - zainteresowany?

122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0 - Helion

122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0
Autor: Adam Jaronicki
ISBN: 83-246-0388-3
stron: 736, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2006-12-14
Księgarnia: Helion

Cena książki: 79,00 zł

Dodaj do koszyka 122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0

Tagi: OpenOffice

OpenOffice to dostępny nieodpłatnie pakiet biurowy, który jest coraz groźniejszym konkurentem dla komercyjnych produktów. W jego skład wchodzi edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program graficzny, aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych, edytor równań oraz baza danych -- ten zestaw aplikacji tworzy kompletne narzędzie niezbędne w każdym biurze. OpenOffice przypomina sposobem obsługi pakiety komercyjne i może wymieniać z nimi pliki. Wydajna praca z tak rozbudowanym zestawem aplikacji wymaga opanowania wszystkich jego funkcji. Aby jednak usprawnić codzienne korzystanie z OpenOffice, należy wykorzystać wiele sztuczek, których opisu próżno szukać w oryginalnej dokumentacji pakietu.

Książka "122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0" zawiera obrazowe przykłady ilustrujące od podstaw kolejne, coraz bardziej zaawansowane funkcje pakietu. Dzięki nim dokonasz profesjonalnej edycji i formatowania dokumentu, usprawnisz obliczenia i przygotowanie wykresów, a także stworzysz efektowną prezentację multimedialną. Dowiesz się również, w jaki sposób przyspieszyć pracę z pakietem i dostosować interfejs użytkownika do swoich potrzeb. Szczególny nacisk położono na wymianę danych z innymi aplikacjami, eksportowanie i importowanie plików w różnych formatach oraz automatyzację prac i korzystanie z zaawansowanych narzędzi edycyjnych i formatujących.

 • Instalacja i konfiguracja pakietu oraz jego najnowszych modułów dostępnych w internecie
 • Zaawansowane mechanizmy edycji
 • Automatyzacja formatowania przy wykorzystaniu stylów
 • Praca z tabelami oraz kolumnami typu gazetowego
 • Osadzanie obiektów graficznych w tekście
 • Praca z dużymi dokumentami
 • Edycja i formatowanie arkusza kalkulacyjnego oraz praktyczne przykłady realizacji obliczeń
 • Formatowanie wykresów
 • Przygotowanie arkusza jako bazy danych
 • Tworzenie prezentacji na podstawie szablonów oraz projektowanie własnych wzorców
 • Animowanie obiektów slajdów i stosowanie elementów interaktywnych

Odkryj w ekspresowym tempie tajniki OpenOffice
i wykorzystuj je w codziennej pracy.

Dodaj do koszyka 122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0

 

Osoby które kupowały "122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0", wybierały także:

 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x
 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x

Dodaj do koszyka 122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0

Spis treści

122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0 -- spis treści

Wstęp (13)

Rozdział 1. Instalacja i uruchomienie pakietu (15)

 • Sposób 1. Instalacja pakietu (15)
  • Dlaczego OpenOffice? (15)
  • Jak zdobyć program? (16)
  • Instalacja pakietu (17)
  • Przyspieszenie instalacji (21)
 • Sposób 2. Uruchamianie składników pakietu (22)
  • Pierwsze uruchomienie (22)
  • Szybsze uruchamianie programów (23)
 • Sposób 3. Moduł szybkiego uruchamiania (29)

Rozdział 2. Writer - czas na start (33)

 • Sposób 4. Optymalizacja widoku dokumentu (33)
  • Maksymalizacja okna (33)
  • Wybór widoku dokumentu (33)
  • Wstępne ustawienia strony (34)
  • Ukrywanie Nawigatora (35)
  • Wyświetlanie Paska stanu (36)
  • Wyświetlanie Linijki (36)
  • Granice tekstu (37)
  • Zmiana powiększenia dokumentu (37)
  • Widok pełnoekranowy (39)
 • Sposób 5. Ergonomia przy wpisywaniu tekstu (39)
  • Kursor i wskaźnik (40)
  • Litery duże i małe (40)
 • Sposób 6. Znaki diakrytyczne - alfabety narodowe (42)
  • Język i układ klawiatury (42)
  • Tekst w języku niemieckim (47)
 • Sposób 7. Znaki niedrukowalne (48)
  • Wprowadzanie znaków (48)
  • Wyświetlanie (49)
  • Reedycja znaków niedrukowalnych (50)
 • Sposób 8. Jak wpisywać tekst? (51)
  • Reguły (51)
  • Eliminacja błędów (54)
 • Sposób 9. Uwagi przydatne przy pisaniu tekstu (56)
  • Kursor bezpośredni (56)
  • Tryb wprowadzania tekstu - wstawianie lub zastępowanie znaków (59)
  • Cofnij, ponów, powtórz (60)
 • Sposób 10. Zapisywanie dokumentów (62)
  • Nazwa i lokalizacja zapisywanych dokumentów (62)
  • Zmiana dotychczasowej nazwy lub lokalizacji dokumentu (66)
 • Sposób 11. Otwieranie istniejących dokumentów i zakładanie nowych (67)
  • Otwieranie dokumentów bezpośrednio z okna folderu (67)
  • Otwieranie dokumentów z poziomu programu (68)
  • Tworzenie nowych dokumentów (70)

Rozdział 3. Konfiguracja środowiska pracy (73)

 • Sposób 12. Dostosowywanie pasków narzędzi (73)
  • Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi (74)
  • Aranżacja pasków narzędzi (75)
  • Zablokowanie paska narzędzi (77)
 • Sposób 13. Paski narzędzi o niestandardowej zawartości (78)
  • Wzbogacanie zawartości pasków narzędzi (78)
  • Własny pasek narzędzi (81)
 • Sposób 14. Dostosowywanie paska menu (81)
  • Tworzenie własnego menu (81)
  • Kaskadowe podmenu (84)
 • Sposób 15. Ustawienia opcji programu dotyczące wyglądu (85)
  • Hierarchiczna struktura okna dialogowego Opcje (85)
  • Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (86)
  • Szczegóły wyglądu elementów okna (87)
 • Sposób 16. Umiejętne korzystanie z systemu Pomocy (90)
  • Pomoc kontekstowa (90)
  • Wskazówki (92)
  • Agent pomocy (94)

Rozdział 4. Writer - edycja szybka i poprawna (95)

 • Sposób 17. (Nie)standardowe zaznaczanie myszą (95)
  • Zaznaczanie przy wykorzystaniu myszy (96)
  • Zaznaczanie wyrazu, zdania, akapitu (99)
 • Sposób 18. Szybsze zaznaczanie myszą i klawiaturą (100)
  • Zaznaczanie fragmentu "od - do" (100)
  • Równoczesne zaznaczanie kilku fragmentów (100)
  • Zmiana trybu zaznaczania myszą (101)
  • Zaznaczanie poprzez funkcję Znajdź i zamień (102)
 • Sposób 19. Nawigacja i zaznaczanie z klawiatury (103)
  • Szybka nawigacja klawiaturowa (103)
  • Zaznaczanie za pomocą klawiatury (104)
 • Sposób 20. Kopiowanie i przenoszenie za pośrednictwem Schowka (106)
  • Wskazania do stosowania (106)
  • Przenoszenie i kopiowanie (106)
 • Sposób 21. Schowek do zadań specjalnych (109)
  • Uwagi praktyczne (109)
  • Wklej specjalnie (109)
  • Wymiana danych między dokumentami (i aplikacjami) (110)
  • Bezpieczeństwo danych (112)
 • Sposób 22. Kopiowanie i przenoszenie metodą "przeciągnij i upuść" (113)
  • Wskazania do stosowania (113)
  • Przenoszenie (113)
  • Kopiowanie (115)
  • Przeciąganie między dokumentami (116)
 • Sposób 23. Szybki przegląd słowników (117)
  • Funkcje słowników (117)
  • Przegląd zainstalowanych słowników (118)
 • Sposób 24. Instalacja słowników w trybie online (119)
  • Kiedy instalować nowe słowniki? (119)
  • Kreator instalacji DicOOo (120)
 • Sposób 25. Instalacja słowników w trybie offline (123)
  • Dlaczego offline? (123)
  • Pobieranie plików słowników (124)
  • Kreator instalacji DicOOo (126)
  • Po instalacji (127)
 • Sposób 26. Przygotowanie do pisania tekstów obcojęzycznych (129)
  • Język dokumentu (129)
 • Sposób 27. Umiejętne konfigurowanie Autokorekty (134)
  • Przegląd i ustawianie opcji Autokorekty (134)
  • Wyjątki niepodlegające Autokorekcie (136)
  • Cudzysłowy i apostrofy (139)
 • Sposób 28. Tabela zamian Autokorekty (141)
  • Błędy predefiniowane (141)
  • Błędy rejestrowane samodzielnie (142)
  • Dodawanie poprawek do Autokorekty poprzez menu kontekstowe (143)
 • Sposób 29. Autokorekta przyśpiesza pisanie (144)
  • Niestandardowe wykorzystanie tabeli zamian (144)
  • Automatyczne uzupełnianie wyrazów (147)
 • Sposób 30. Sprawdzanie pisowni eliminuje błędy (151)
  • Sprawdź, czy to działa (151)
  • Praca w asyście sprawdzania pisowni (153)
 • Sposób 31. Ignorować czy nie sprawdzać pisowni? (156)
  • Ignoruj zawsze - na krótką metę (156)
  • Nie sprawdzaj (na dłużej) (158)
  • Okienko Pisownia (159)
 • Sposób 32. Pomysły na sprawdzanie pisowni (160)
  • Sprawdzanie czy automatyczne poprawianie? (160)
  • Słownik wyjątków (161)
  • Słowniki użytkownika (162)
 • Sposób 33. Wzbogacanie słownictwa za pomocą słownika synonimów (165)
  • Korzystanie z zasobów Tezaurusa (165)
  • Aktualizacja słowników (167)
 • Sposób 34. Automatyczne i ręczne dzielenie wyrazów (169)
  • Negatywne skutki braku dzielenia (169)
  • Dzielenie automatyczne (170)
  • Dzielenie ręczne w wybranym fragmencie (172)
 • Sposób 35. Znak podziału wyrazu prosto z klawiatury (174)
  • Uwaga na minus (174)
  • Wstawianie znaku podziału wyrazu (174)
  • Blokada dzielenia niektórych wyrazów (175)
  • Łącznik nierozdzielający (176)
 • Sposób 36. Praca ze znakami formatującymi (177)
  • Konwencja nazewnicza (177)
  • Spacja nierozdzielająca (179)
  • Ręczny podział wiersza (181)
 • Sposób 37. Znajdź i zamień tekst (183)
  • Korekta i wzbogacanie dokumentu (183)
 • Sposób 38. Automatyczne poprawianie interpunkcji (188)
  • Eliminowanie podwójnych spacji (188)
  • Źle umiejscowione znaki interpunkcyjne (188)
 • Sposób 39. Automatyczne poprawianie struktury dokumentu (191)
  • Eliminacja wyrazów jednoliterowych kończących wiersz (191)
  • Lepsze sterowanie przepływem tekstu (192)
  • Wyszukiwanie formatu (194)
 • Sposób 40. Autotekst przyśpiesza pisanie (196)
  • Funkcjonalność Autotekstu (196)
  • Przegląd istniejących bibliotek Autotekstu (197)
  • Wstawianie pozycji Autotekstu do dokumentu (199)
 • Sposób 41. Tworzenie własnych elementów Autotekstu (199)
  • Własne kategorie (200)
  • Zestawienie obiektów Autotekstu (202)
 • Sposób 42. Wstawianie pól (203)
  • Data i czas systemowy (204)
  • Przegląd pól (205)
 • Sposób 43. Niestandardowe korzystanie z pól (207)
  • Formularz elektroniczny (207)
  • Różnicowanie treści dokumentów (211)
  • Inne zastosowania pól (212)
 • Sposób 44. Rejestrowanie wprowadzanych zmian (213)
  • Uaktywnienie rejestratora (213)
  • Przeglądanie listy zmian (214)
  • Ochrona rejestrowanych zmian (216)

Rozdział 5. Bezpieczne zarządzanie dokumentami (217)

 • Sposób 45. Mniej ograniczeń przy otwieraniu i zapisie (217)
  • Odkryj rozszerzenia typów plików (217)
  • Dodatkowe informacje o dokumencie (219)
  • Zmiana wyglądu okien dialogowych Otwieranie i Zapisywanie jako (220)
  • Ograniczenie "tylko do odczytu" (221)
 • Sposób 46. Formaty zapisu dokumentu (223)
  • Standard Otwartego Dokumentu - OpenDocument (223)
  • Zmiana formatu zapisu dokumentu (224)
  • Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami nazw i typami plików (226)
 • Sposób 47. Otwieranie dokumentów o innych formatach (228)
  • Domyślne otwieranie dokumentów pakietu Microsoft Office w środowisku OpenOffice (230)
  • A może Microsoft Viewer? (232)
  • Konwerter dokumentów (233)
  • Konwertowanie na inne formaty (236)
  • Scenariusz migracji (239)
 • Sposób 48. Przygotowania na wszelki wypadek (240)
  • Odzyskiwanie utraconych dokumentów (241)
  • Zapasowe kopie dokumentów (243)
  • Kolejne wersje dokumentu w jednym pliku (246)
 • Sposób 49. Zabezpieczanie przed niepowołanym dostępem (249)
 • Sposób 50. Podpis cyfrowy (253)
  • Pozyskiwanie certyfikatu (253)
  • Składanie podpisu cyfrowego (257)
  • Weryfikacja podpisu przez odbiorcę (259)

Rozdział 6. Writer - formatowanie efektowne i efektywne (261)

  • Etapy prac (261)
  • Formatowanie bezpośrednie oraz style (262)
 • Sposób 51. Szybkie formatowanie znaku za pomocą paska narzędzi (263)
  • Co formatujemy? (263)
  • Format znaku poprzez pasek narzędzi (263)
 • Sposób 52. Śladami Gutenberga, czyli kroje czcionek i ich zastosowania (267)
  • Kroje klasyczne szeryfowe i nowoczesne gładkie (267)
  • Przegląd krojów (270)
 • Sposób 53. Instalowanie nowych krojów czcionek (273)
  • Instalacja online (273)
  • Instalacja offline (275)
  • Uwaga na polskie znaki (277)
 • Sposób 54. Formatowanie znaku - efekty (278)
  • Znaki - symbole (278)
  • Indeksy górne i dolne (279)
  • Pozycjonowanie i kształtowanie znaków (282)
 • Sposób 55. Pomysły na formatowanie znaku (284)
  • Kontury i cienie (284)
  • Uwagi praktyczne (287)
 • Sposób 56. Konwersja i ukrywanie znaków (288)
  • Litery małe i wielkie (288)
  • Ukrywanie tekstu (292)
 • Sposób 57. Wyrównywanie akapitów (294)
  • Co formatujemy? (294)
  • Wyrównanie akapitu (295)
  • Przykłady justowania akapitów (296)
 • Sposób 58. Kształtowanie akapitów poprzez stosowanie wcięć (300)
  • Określanie wcięć poprzez okno dialogowe (300)
  • Znaczniki wcięć na linijce (302)
  • Szybka zmiana wcięć za pomocą linijki (304)
 • Sposób 59. Odstępy od góry, od dołu i wewnątrz akapitu (308)
  • Odstępy pomiędzy akapitami (308)
  • Odstępy międzywierszowe (interlinie) (313)
 • Sposób 60. Formatowanie akapitu i znaku - przykłady praktyczne (317)
  • Dokument jednostronicowy - pismo (317)
  • Broszura (321)
  • Broszura awangardowa (324)
 • Sposób 61. Sterowanie przepływem tekstu (327)
  • Przepływ tekstu pomiędzy wierszami (327)
  • Przepływ wierszy pomiędzy stronami (328)
  • Zastosowania (332)
 • Sposób 62. Ręczny podział dokumentu na strony (332)
  • Wstawianie podziału strony (333)
  • Śledzenie struktury dokumentu (333)
  • Usuwanie podziałów stron (336)
 • Sposób 63. Krawędzie i tło akapitu (337)
  • Krawędzie akapitu (337)
  • Tło akapitu (341)
  • Tło akapitu a tło znaku (342)
  • Tło w postaci bitmapy (343)
 • Sposób 64. Kopiowanie wyglądu za pomocą malarza formatów (347)
  • Pojedynczy tryb pracy malarza formatów (348)
  • Tryb wielokrotny (ciągły) malarza formatów (349)
  • Przenoszenie wybranych cech wzorca (350)
 • Sposób 65. Automatyzacja formatowania poprzez style (353)
  • Uniwersalność stylów (353)
  • Stosowanie stylów wbudowanych (354)
  • Modyfikowanie stylów wbudowanych (358)
 • Sposób 66. Tworzenie własnych stylów akapitu i znaku (361)
  • Nowy styl akapitu (361)
  • Nowy styl znaku (366)
  • Style a malarz formatów (367)
 • Sposób 67. Modyfikowanie stylów (368)
  • Śledzenie stylów wprowadzonych do dokumentu (368)
  • Aktualizacja stylu (371)
 • Sposób 68. Style w praktyce (374)
  • Przywracanie formatowania domyślnego (374)
  • Łączenie stylów (376)
  • Sterowanie przepływem tekstu (377)
  • Ukrywanie fragmentów dokumentu (379)
  • Określanie języka stylu (380)
 • Sposób 69. Formatowanie inicjałów akapitowych (382)
  • Stosowanie efektu inicjału (382)
  • Ustawienia zaawansowane (384)
  • Propagowanie inicjału poprzez styl akapitowy (386)
 • Sposób 70. Numeracja i wypunktowanie akapitów (387)
  • Nadawanie akapitom efektu numeracji (387)
  • Autonumeracja (391)
  • Niestandardowe ustawienia numeracji i wypunktowania (392)
 • Sposób 71. Zaawansowane formatowanie numeracji i wypunktowania (396)
  • Niestandardowe ustawienia numerowania (396)
  • Niestandardowe ustawienia wypunktowania (397)
  • Style listy (398)
  • Tworzenie list zagnieżdżonych (403)
 • Sposób 72. Budowanie tabel (407)
  • Struktura tabeli (407)
  • Formatowanie tabeli (413)
 • Sposób 73. Praca z tabelami (415)
  • Autoformatowanie (415)
  • Funkcje podsumowujące (417)
  • Sterowanie podziałem tabeli (420)
  • Budowanie struktury strony przy użyciu tabeli (421)
 • Sposób 74. Pozycjonowanie tekstu za pomocą tabulacji i tabulatorów (422)
  • Tabulatory standardowe (423)
  • Tabulatory niestandardowe (424)
  • Podsumowanie (429)
 • Sposób 75. Ramki i pola tekstowe (429)
  • Pole tekstowe (430)
  • Ramki (433)
 • Sposób 76. Kolumny typu gazetowego (437)
  • Kolumny w całym dokumencie (437)
  • Kolumny we fragmencie dokumentu (442)
 • Sposób 77. Osadzanie obiektów graficznych (446)
  • Przegląd dostępnych obiektów (446)
  • Korzystanie z zasobów Galerii (447)
  • Import grafiki (455)
 • Sposób 78. Właściwości obiektów graficznych (456)
  • Modyfikowanie właściwości osadzonego obrazu (456)
  • Kadrowanie (460)
  • Podpis (461)
  • Opływanie obiektu graficznego przez tekst (462)
  • Obraz nad i pod tekstem (467)
  • Właściwości obrazu o charakterze wektorowym (468)
 • Sposób 79. Tworzenie własnych obiektów graficznych (469)
  • Tworzenie obiektów rysunkowych w środowisku Writer (469)
  • Rozpoznawanie typów obiektów graficznych (472)
  • Napisy ozdobne (474)
 • Sposób 80. Formatowanie strony (476)
  • Ustawianie właściwości strony (477)
  • Układ stron i wydruk dokumentu wielostronicowego (482)
 • Sposób 81. Nagłówki i stopki w dokumencie (488)
  • Edycja obszarów nagłówka i stopki (488)
  • Nagłówki i stopki lustrzane (491)
 • Sposób 82. Praca z szablonami (493)
  • Szablon domyślny (493)
  • Szablon użytkownika (494)
  • Kopiowanie stylów (498)
  • Projekt "firmówki" (499)

Rozdział 7. Praca z długimi dokumentami (501)

 • Sposób 83. Poruszanie się po dokumencie (501)
  • Statystyka dokumentu (501)
  • Nawigacja w długim dokumencie (502)
 • Sposób 84. Przeglądanie dokumentu za pomocą Nawigatora (506)
  • Aktywacja i aranżacja (506)
  • Przegląd obiektów w dokumencie (507)
  • Przeglądanie struktury tekstu (508)
 • Sposób 85. Zarządzanie strukturą dokumentu za pomocą Nawigatora (509)
  • Zmiana struktury dokumentu (509)
 • Sposób 86. Wzbogacanie nawigacyjnej struktury dokumentu (513)
  • Notatki (513)
  • Zakładki (515)
  • Hiperłącza (516)
  • Odwołania (518)
 • Sposób 87. Przypisy dolne i końcowe (521)
  • Wstawianie przypisów (521)
  • Formatowanie przypisów (524)
 • Sposób 88. Generowanie spisu treści (525)
  • Spis treści na podstawie stylów wbudowanych (526)
  • Spis treści na podstawie stylów własnych (528)
  • Automatyczne numerowanie rozdziałów i podrozdziałów (530)
  • Korzystanie ze stylów bez numeracji konspektu (531)
  • Formatowanie spisu treści (533)
  • Indeksowanie zawartości dokumentu (534)

Rozdział 8. Impress - prezentacje multimedialne (537)

 • Sposób 89. Szybkie przygotowanie prezentacji (537)
  • Czym jest prezentacja? (537)
  • Tworzenie prezentacji za pomocą kreatora (538)
  • Pokaz slajdów (541)
 • Sposób 90. Zarządzanie prezentacjami (543)
  • Zapisywanie prezentacji w formacie OpenDocument (543)
  • Migracja z formatu Microsoft (543)
  • Konwertowanie prezentacji (545)
  • Otwieranie prezentacji w trybie pokazu (548)
 • Sposób 91. Budowanie prezentacji (550)
  • Prezentacja od podstaw (550)
  • Zarządzanie slajdami (560)
 • Sposób 92. Formatowanie prezentacji (562)
  • Zmiana szablonu slajdów (562)
  • Wzorzec slajdu (563)
  • Własny szablon wzorcowy (566)
 • Sposób 93. Interaktywność, animacje i przygotowanie pokazu (567)
  • Elementy interaktywne w prezentacji (567)
  • Przejścia slajdów (569)
  • Animowanie obiektów na slajdzie (570)
  • Niestandardowy pokaz slajdów (572)
  • Pomiar czasu (573)

Rozdział 9. Calc - edycja i formatowanie arkusza (575)

 • Sposób 94. Organizowanie środowiska pracy (575)
  • Funkcje arkusza (575)
  • Przygotowanie do pracy (576)
  • Budowa arkusza (578)
 • Sposób 95. Wpisywanie danych do arkusza (579)
  • Tekst i liczby (579)
  • Poprawianie zawartości komórki (582)
  • Automatyczna zmiana wielkości liter (585)
 • Sposób 96. Zarządzanie arkuszami w skoroszycie (586)
  • Czym jest arkusz w skoroszycie? (586)
  • Zarządzanie arkuszami (586)
  • Nawigacja (589)
  • Zaznaczanie arkuszy (590)
 • Sposób 97. Zapisywanie skoroszytów (590)
  • Zapisywanie w formacie OpenDocument (591)
  • Migracja z formatu Microsoft (591)
  • Konwertowanie skoroszytu (594)
 • Sposób 98. Nawigacja w arkuszu (596)
  • Nawigacja za pomocą myszy... (596)
  • ... i klawiatury (596)
  • Wyszukiwanie skrajnych niepustych komórek arkusza (598)
 • Sposób 99. Zaznaczanie fragmentów arkusza (600)
  • Zaznaczanie za pomocą myszy (600)
  • Zaznaczanie poprzez pole Obszar arkusza (604)
  • Zaznaczanie za pomocą klawiatury (604)
 • Sposób 100. Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy (605)
  • Dostosowanie szerokości kolumn (605)
  • Dostosowanie wysokości wierszy (607)
 • Sposób 101. Budowanie struktury tabeli (608)
  • Usuwanie elementów struktury (608)
  • Wstawianie elementów struktury (610)
  • Ukrywanie kolumn i wierszy (612)
  • Scalanie i rozbijanie komórek (613)
 • Sposób 102. Kopiowanie i przenoszenie zawartości komórek (615)
  • Wykorzystanie Schowka (615)
  • Metoda "przeciągnij i upuść" (617)
  • Zmiana kolejności kolumn i wierszy (618)
 • Sposób 103. Mechanizmy wspomagające edycję (619)
  • Narzędzia językowe (619)
  • Znajdź i zamień (621)
 • Sposób 104. Listy sortowania (622)
  • Korzystanie z list wbudowanych (622)
  • Dodawanie własnej listy (624)
  • Generowanie serii liczb (626)
 • Sposób 105. Szybkie formatowanie liczb (628)
  • Ilość miejsc dziesiętnych (629)
  • Format procentowy (630)
  • Format walutowy (632)
 • Sposób 106. Zaawansowane ustawienia formatów liczb (633)
  • Format walutowy - cd. (633)
  • Formaty użytkownika (635)
 • Sposób 107. Format daty i godziny (637)
  • Format daty (637)
  • Zamiana liczby na datę (639)
  • Format godzinowy (640)
 • Sposób 108. Formatowanie komórek (641)
  • Aranżacja zawartości komórki (641)
  • Wygląd komórki (644)
 • Sposób 109. Przyśpieszenie formatowania (645)
  • Kopiowanie wyglądu komórek (645)
  • Style komórek (647)
  • Szablony (649)
 • Sposób 110. Formatowanie w praktyce (650)
  • Autoformatowanie (650)
  • Przykłady praktyczne (650)
 • Sposób 111. Drukowanie arkusza (652)
  • Skalowanie arkusza (653)
  • Elementy powtarzalne (655)
  • Kontrola podziału stron (656)
  • Opcje wydruku (657)

Rozdział 10. Calc - automatyzacja obliczeń i prac (659)

 • Sposób 112. Szybkie podsumowanie danych (659)
  • Wprowadzanie formuł (659)
  • Propagowanie formuł (661)
 • Sposób 113. Praca z formułami (662)
  • Śledzenie odwołań (662)
  • Formuły kaskadowe (664)
  • Obliczenia arytmetyczne (664)
 • Sposób 114. Wprowadzanie funkcji (667)
  • Kreowanie funkcji (667)
  • Bezpośrednie wpisywanie formuł i funkcji (670)
  • Szybkie podsumowanie zakresu (670)
 • Sposób 115. Adresacja względna i bezwzględna (671)
  • Poprawianie adresowania (671)
  • Właściwości adresacji względnej i bezwzględnej (672)
  • Adresacja bezwzględna - udział procentowy (673)
 • Sposób 116. Adresacja bezwzględna w zastosowaniach (676)
  • Ubezwzględnianie zakresów (676)
  • Tabelaryzacja funkcji (678)
 • Sposób 117. Adresacja mieszana (680)
  • Tabelaryzacja funkcji - cd. (680)
  • Tabliczka mnożenia (681)
 • Sposób 118. Funkcja warunkowa i formatowanie warunkowe (683)
  • Funkcja JEŻELI (683)
  • Formatowanie warunkowe (685)
 • Sposób 119. Wizualizacja danych - wykresy (688)
  • Zasady (688)
  • Kreowanie wykresu (689)
  • Dobór danych źródłowych (692)
  • Wykres kołowy (695)
 • Sposób 120. Porządkowanie tabeli danych (696)
  • Organizacja obszaru tabeli (696)
  • Sortowanie danych (697)
  • Filtrowanie danych (698)
 • Sposób 121. Ochrona danych (702)
  • Zastępowanie formuły stałą wartością (702)
  • Ochrona dokumentu (702)
 • Sposób 122. Tworzenie i stosowanie makr (704)
  • Tworzenie nowego makra (704)
  • Makro na pasku narzędzi (706)

Skorowidz (707)

Dodaj do koszyka 122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.